సుధ గృహిణి 15

telugu sex stories సుధ గృహిణి 15 విజయవాడలో.. దీప రమణి వచ్చి లేపే వరకు..  8 గంటల దాకా నిద్ర పోయింది.. ఏం దీపా  రాత్రి నిద్రపట్టలేదా.. ఇంత లేటైంది.. లేచేందుకు..?”
అదేం లేదక్కా ఎందుకిలా మొద్దు నిద్ర పట్టిందో.. ” అని మాట దాటేసింది.. 
రమణి సామాన్యగానే వున్నా,

దీప ఆమెను చూసేందుకు తడబడసాగింది.. 
కారణం గత రాత్రి ఆమె కు తెలిసి వచ్చిన రమణి రెండో పక్క .. 
పోనీలే అమ్మా.. నీ ట్రైన్ 10. 30 కి. వెళ్లాలంటే తొందరగా తయారవు.. ” అంటూ ఆమె వెళ్లి పోయింది.. 
ఆమె గట్టి గా వుండు.. అని అన్నా, దీప ఉండగల మనఃస్థితి లో లేదు.. 
అలా అని ముందేం చెయ్యాలో.. ఆమెకి పాలుపోవటం లేదు.. 
అంతా అయోమయం.. 
దేముడా నువ్వే నాకో దారి చూపించు..‘ అనుకుంది.. మనస్సు లో..
 
దీప ను 10 గంటలకు, రైల్వే  స్టేషన్ లో దింపి, వేగంగా ఇంటికి వచ్చాడు రమణయ్య.. 
మామగారి కి తలుపు తెరిచిన రమణి ” ట్రైన్ కదల కుండానే..వచ్చేసినట్లున్నారే.. ” అంది కవ్వింపు గా నవ్వుతూ.. 
మామా నీకేం.. ఇంత ఆత్రమా.. ?’ అన్న వెక్కిరింత ధ్వనించింది.. ఆమె ప్రశ్నలో.. 
అదేమీ లేదు .తనే మీరు వెళ్ళండి.. మావయ్యా.. నేను ఎక్కి వెళ్తాను..‘  అని బలవంతంగా నన్ను పంపే సింది..” అన్నాడు సంజాయిషీ గా..
అలాగా.. పోనీ లెండి .. ” అంటూ, లోపల బిడ్డ ఏడుపు గొంతు వింటూ, గది  లోకి వెళ్లి పోయింది..
అవునమ్మాయ్.. నిన్న రాత్రి అన్నావ్..

నేను తిరిగొచ్చాక పాలు పిడుకొనే లేదు.. అని.. అంటే అంతకు ముందు నాల్గు రోజులూ పిండుకొన్నావా.. పారా బోశావా..?” కోడలి వెంటనే లోపలికెళుతూ  అడిగాడు.. 
రమణి, బిడ్డను వుయ్యాల లోంచి తీసుకుంటూ.. మావగారి ని చూసి నవ్వింది.. 
పర్వా లేదు…బాగానే విని గుర్తు పెట్టుకొన్నారు.. అవును.. పిండుకొన్నా.. పోయిన నాలుగు రోజులూ.. అవా ఆరు గంటలకొక విడత గా అర్ధ అర్ధ  లీటరు గా ఊరుతుంటాయా.. నా బాయల్లోఎంతని పట్టించు తాను.. పిండినా, పారబోయలేదు.. లేండి.. అలా దిగాలు మొహం పెట్టక్కరలా.. అంతా చేర్చి పది పన్నెండు లీటర్ల చన్నుపాలు, భద్రంగా, ఫ్రిడ్జిలోనే పెట్టించాను.. ”  అంది రమణి పిల్లవాడి కి బాటిల్ పాలు  ఇచ్చెన్దుకు రెడీ అవుతూ.. 
రమణయ్య ముఖం  వెలిగింది.. 
అది చూసి రమణి మోహకంగా నవ్వింది.. 
 
సరే గానీ నేను ఇంత వరకూ అడగలేదు.. రాత్రి మన ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక మీరు గానీ.. చెయ్యి ఝాడించుకొని కార్చేసు కొన్నారా..?” అడిగింది మావ గారి ని.. 
లేదమ్మాయి..” అన్నారాయన .. 
ఓహో.. అలా అయితే, మనం ఇవ్వాల్టి కామ యాగం మొదలెట్టే ముందు, మీకు కార్పించేయాలి..  గత నాలుగైదు రోజులూ, మీరేమీ చేసుకోలేదంటే.. ఎక్కువ సేపు చెయ్యలేరు  నాతో.. నాకు తాపీ గా ఓ గంటైనా కుమ్మించుకోవాలని వుంది.. కాబట్టి ఓ పని చేయండి నేను వీడికి ఈ బాటిల్ పాలిస్తూ మిమ్మల్ని  రెచ్చ గొడతా.. చూస్తూ నా ముందే కార్చుకోండి .. చివర లో కావాలంటే నేనూ ఓ చేయి జోడిస్తా .. అలా ఖాళీ అయ్యారంటే, నాతో మీది రెండో రవుండ్ అవుద్ది.. మనం ఎలా కావాల్నో అలా మలుచుకోవచ్చు.. తాపీ గా.. వూ..?” 
గొప్ప ఆలోచనరా ..” అంటూ రమణయ్య.. తన పాంటు షర్ట్ విప్పేసు కుంటూ లోపలి ఉడుపుల తో.. ఆమె ముందు పడక కుర్చీలో పడుకొని.. ఎడం చేత్తో, తన మొడ్డను, డ్రాయర్ లోంచి బయటకు తీసి.. దువ్వుకో సాగాడు.. 
చిలగడ దుంపలా, లావుగా వున్న, దాన్ని తమకంగా చూస్తూ,

రమణి, తన నాలిక తో తన పెదాల్ని తడుపు కొంటూ.. నవ్వింది.. 
పిల్లాడి కి పాలు ఇచ్చేది బాటిల్ లోంచే అయినా, తన పమిటని జార విడిచేసి.. రవికను తెరిచి వేసి.. బ్రా ను unhook చేసుకుంది.. 
రెండో  చేత్తో, విప్పేసుకున్న ఉడుపులు లోంచి, తన పాలిండ్లను బయటకు పెడుతూ.. “బాటిల్ పాలు బాలే వా కన్నా.. అమ్మ పాలు తాగుతావా .. నా బుజ్జీ.. కావాలంటే చెప్పారా.. కుడుపుతాను.. ” అంటూ మామ గార్ని వోర గా చూస్తూ మత్తు గా నవ్వింది.. 
ఆమె అన్న మాటలన్నీ.. తనని ఉద్దేశించి అన్నవేనని.. అతని కి సరిగ్గానే అర్ధం అర్ధమౌతుంటే, మొడ్డ బిగి ని పుంజుకొంటూ.. రుబ్బుడు పత్రం పిడిలా ఏపు గా నిక్కేయ సాగింది.. 
రమణి, కొడుకుది చిన్న చేతిని, అందుకొని తన ఎడం స్థనాని కి మీద ఆనించుకుని.. “బాగుందిరా కన్నా..అమ్మ బాయల తో ఆడుకో.. హూ.. ” అంటూ, ఆ చిన్న అరచేతి తో.. తన చను మూతిని తడిమించుకోంది .
ఆమె చేష్టలకి, రమణయ్య మొడ్డ ఎంతో సేపు.. ఉండబట్టలేక పోతోంది.. 
ఆమె చేతి లోని పాల బాటిల్, సగాని కి పైగా  ఖాళీ అయిపోయిందని  గమనించిన రమణయ్య.. తన మొడ్డ చిమ్మేసే స్టేజి కి వచ్చిందని గ్రహిస్తూ.. పడక కుర్చీ లోంచి లేచి.. కోడలి ని సమీపించాడు.. 
 
పరిస్థితి ని పూర్తి గా అర్ధం చేసుకున్న రమణి “మావయ్యా.. అలానే, ఆ టేబుల్ మీదున్న బౌల్ అందుకోండి .. తీసుకు రండి..ఇలా ” అంది.. సాంత్వనం గా.. నవ్వుతూ..” ఏనుగు మొడ్డ..” అంది లావుగా ఆడే మామ గారి మేడ్రముని కసి గా చూస్తూ.. 
ఒక చేతి లో మొడ్డను బిగించి, మెల్లగా ఆడించుకుంటూ, మరో చేత్తో పింగాణీ బౌల్ ని, పదిలం గా పట్టు కొని .. ఆమె తల వద్ద నిలిచాడు.. 
పిల్లాడు ఆ పాటికి, బాటిల్ పాలు ఖాళీ చేసేసి.. మగత గా నిద్రలోకి జారాడు.. 
రమణి  కొడుకుని పదిలం గా తన ఒడి లోంచి ఎత్తి పక్కనే అమర్చి వున్న మెత్తటి పక్క మీద పడుకో బెట్టింది.. 
పిల్లాడు పడుకొన్న స్థలాని కి కొంచం ఎడం గా జరుగుతూ, మామ గారి ఎగిరి పడే.. మొడ్డను, రెండు చేతులూ చేర్చి, అందుకుంటూ, తలెత్తి ఆయన కళ్ళ లోకి కైపు గా చూస్తూ.. “బంతులు మాంచి బరువు లో వున్నాయ్.. అర లీటరయినా దిగుద్దా అయ్య గారి పాయసం..?” రెట్టించింది.. 
ఆమె పట్టుకి ఆయన నరాలు మూల్గాయి.. 
ఈ బంతులంటే.. నాకు చాలా ఇష్టం మామా.. ” అంటూ, ఆయన మొలను మృదువు గా తన ముఖాని కి ఇంకా దగ్గిర గా జరుపుకుంటూ, నాలిక చాచి, ఆ లావాటి బంతులను.. అన్ని పక్కలా నాకి..

నోరంతా తెరిచి  వాటిని పదిలం గా అంగిలిలోకి పీలుస్తూ దవడలు బిగించి నొక్కింది.. 
రమణయ్య కు హాయి తరంగాలు వొళ్ళంతా చివుక్కు మనగా.. “అమ్మడూ.. మ్మ్.. ” అని మూల్గుతూ మొల ను నిక్క దీసేస్తూ.. తన వట్టల ను ఆమె నోటి నిండా కూరేసాడు..
ఆమె ఆయన గారి మొడ్డను, ఏటవాలు గా పైకి లేపి పడుతూ, బంతులాట కొనసాగిస్తూ.. మొడ్డ ను నిలు వెల్లా పిసికి.. పిండ సాగింది.. 
రమణయ్య తట్టుకో లేక పోతున్నాడు.. 
“ఆగలేనే .. అమ్మాయి..  అమ్మా.. హా ..” అని మొల ను బిగదీయ సాగాడు.. 
కొద్దీ క్షణాల్లో తాను అవుటవుతాడని.. పసి గట్టిన ఆమె, ఆయన్ని పక్కనే వున్న కుర్చీలో కూర్చో జేస్తూ, అతని చేతి లో బౌల్ ని సర్ది పడుతూ, నైపుణ్యం గా మామ గారి మొడ్డను పిండింది.. 
తన మొడ్డ పాయాసాలను ఆ బౌల్ లో దింపు

కొంటుందని గ్రహించిన రమణయ్య, కోడలి ఆంతర్యం కి అనుగుణం గా తన మొలను సర్దు కుంటూ ఎగ చిమ్మాడు.. ఐదు రోజుల స్టాక్ నూ.. 
“హా..హా..మ్మ్.. ” అని ముక్కుతూ.. మెలికలు తిరిగి పోతూ.. కళ్ళు తేలేసాడు..
షుమారు గా బౌల్ నిండింది
తృప్తి గా చూసింది రమణి.. 
ముని వేళ్ళ తో, ఆ చిక్కటి రసాన్ని, కొద్ది గా తీసి, తన రెండు చళ్ళ మూతుల కూ రాసుకొంది .. 
మామగారి వంక చూసి నవ్వింది.. ఆయన తాను మొడ్డ రసాన్ని అలా పాలిండ్లకి పూసుకోవటం ఆబగా చూస్తూంటే.. 
జెర్సీ ఆవు పొడుగుల్ని పిండాలంటే, స్మూత్ గా ఆ ఆవుపొదుగు లోని పాలన్నీ కార్చేయాలంటే.. దాని ముచ్చికల కీ ఇలానే, స్మూతేనెర్ రాస్తారుట విదేశాల్లో.. ఇదీ అంతే.. నా పొదుగుల్లోని పాలు, చివరి బొట్టు వరకూ, నేను తరిపి తరిపి చేపాలంటే.. ఇలా చెయ్యాలి మరి..” అంది వివరంగా.. 
బౌల్ లో, ఇంకా షుమారు గా వున్న, తన  చిక్కటి రసాన్ని చూసి.. “దీన్నేమి చేస్తావ్ ?” అన్నాడు.. మగత గొంతులో.. 
చాలా పని వుంది.. వేచి చూడండి.. ” అంది బౌల్ ని పదిలం గా ఎడం గా ఉంచుతూ…. 
మీ ఫీడ్ కి టైం ఐయ్యింది.. మంచం మీదకు వెళదాం ” అంటూ లేచింది రమణి.. 
 
ముందు, నిద్ర పోయే బిడ్డ ను పదిలం గా ఎత్తుకెళ్ళి, ఉయ్యాల లో భద్ర పరిచింది.. 
తిరిగొచ్చి కొంచం నీరసం గా కూర్చుని వున్న మామ గారిని, చేయందుకొని, నవ్వుతూ ఆ రూమ్ లోనే, ఓ పక్కా గా వున్న, తమ పడక మీదికి, పిలుచు కెళ్ళింది.. 
అలసి పోయావా మామా.అవునులే మరి, అన్నిరోజులు నిల్వను ఎగ చిమ్మాలంటే.. వొళ్ళంతా అలిసే.. పోతుంది.. మీకెలా.. బలం చేకూర్చాలో నాకు తెలుసు.. రండి.. ” అంటూ, తాను మంచం ఎక్కి మధ్య లోకి జరిగి.. రమణయ్యను కూడా, తన తో పాటు కూర్చో జేసింది.. 
గుర్రాన్ని.. తటాకం వరకూ తీసుకెళ్ళేదే ఈ కాపరి పని.. అటు పై.. ఆకలి ..దాహం తీరేంత వరకూ ఆ తటాకాన్ని తరచి తరచి.. ఆస్వాదించాల్సింది.. గుర్రమే మరి..” అంది, సూచనా ప్ర్రాయం గా తాను అంతకు ముందే విప్పుకొన్న బట్టలను, తన దేహ సౌందర్యాలకు.. కాంతుల కూ.. అడ్డం రాని  విధం గా, విడమరచి ఉంచుతూ.. 
ఆమె పాలిండ్లు.. నిండు కుండల్లా, బిర్రు గా, వెడల్పాటి నల్లటి మూతులతో.. మధ్య లో చిటికిన వేలు చివరి కణుపు ప్రమాణం లో ఉబికి సున్నితంగా, ఊపిరి కి అనుగుణంగా, యెగిరి పడే

ఆ గోపురాల మీద, చిన్న చిన్న శివ లింగాలా, అన్నట్లు.. నిలబడి ఉంటే, మెరుస్తూ .. వున్నాయి..
రెండింటి నిండా పాలున్నాయి మామా.. నీదే ఆలస్యం.. మీద పడి.. పూతన చళ్లని  ఆ  కృష్ణుడు కుమ్మి చీపినంత గా.. కుడుచుకో.. వూ.. ” అంటూ.. కవ్వింపు గా తాను వెల్లకిలా  వాలిపోయింది.. పడక మీదికి.. 
రమణయ్య మరి ఆగలేక పోయాడు.. 
ఆమె మీది కి ఎగ బ్రాకుతూ.. ఆమె  చళ్లను రెండింటినీ,  పిసుకుతూ, పోసిషన్ లోకి సర్దుకోసాగాడు.. 
ఆయన గారి అనుభవజ్ఞమైన అర చేతుల్లో, ఆమె పాల పొంగులు మరింత బరువు గా బిగువు గా పొంగ సాగాయి.. 
నీ బాయలు తినేస్తానే.. నా లంజ దానా .. ” అంటూ కసి గా రెండింటినీ దగ్గిర గా చేసి అదుముతూ.. ముఖాన్ని ఆ కొండల మీదికి చేర్చి.. మెత్త గా కుమ్ముతూ .. పొడుచుకొచ్చే ముచ్చికల ను..

నాలిక తో అల్లాడించ సాగాడు.. 
ఆయన ఆవేశాని కి.. వేగాని కి ఆమె కండరాలన్నీ, కమ్మ గా మూల్గాయి.. 
తినేయరా నా మగాడా.. నీకు తినిపించేందుకే.. వాటిని నాకిచ్చ్హాడురా ఆ దేముడు.. అమ్మా.. కుమ్మరా.. నా కొడకా.. నా మగాడా.. నా మామా.. అందరూ నువ్వే ఐ.. నన్ను నుజ్జు నుజ్జుగా నలిపెయ్.. కండరాలు పిగిలి లా నలిపెయ్.. అదీ.. అందుకేరా నువ్వంటే పడి  చస్తా.. నీ చీకుడి కి నా అట్టడుగున్న పాల బొట్టు కూడా ఎగ చిమ్ముతుందిరా.. అమ్మా.. చీక్కో.. హూ.. .. ” అంటూ తన స్తన్యాన్ని.. అతని అంగిలి లోకి ఎగ చిమ్మింది.. 
ఆ తియ్యటి పాల బొట్టు, నాలికను తాకగానే, ఆయన లోని ఆవేశం నసాళం కి తాకగా, ఆబగా, స్థనాన్ని నోటి నిండా కూరేసుకొని ఎగ బీలుస్తూ.. చీప సాగాడు..
ఆయన కుదుపులకు ఆమె తియ్యగా మూల్గుతూ.. మెలికలు తిరిగి పోతూ రెండు చేతులా ఆయన ముఖాన్ని తన రొమ్ము కి అదిమేసుకుంటూ.. ఎగ చేప సాగింది తన స్థనాల  తియ్యటి పాలను.. 
 
గత రాత్రి వున్న టెన్షన్ లాంటిది, ఏమీ లేక పోవటం తో.. ఆ ఇద్దరూ.. ఈ లోకాన్నే మరచి పోతూ.. ఆడ మొగలు పొందే శారీరిక సుఖాలను.. విచ్చల విడి గా పొందుతూ.. క్రీడించారు.. 
కుడిచే బాయి లో పాలు తగ్గు ముఖం పడుతుంటే.. ఆమె లాలన గా ఆ స్థనాన్ని ఆయన నోటి నుంచి తప్పించి.. రెండోవది నోటి కి అందిస్తూ కుడిపించు కుంది.. 
రమణయ్య భార్య పోయినా, కోడలి రూపం లో రమణి ని తన కి పొందు పరచి, తన యావలన్నిటినీ తీర్చుకునే అవకాశాల్ని కల్గించిన, ఆ దేముడి కి శత కోటి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకొన్నాడు.. మౌనంగానే.. 
అరగంట సేపు అలా పెనుగులాడుకొన్న ఆ జంట, తృప్తి గా, అలసట గా, పడక మీద  వెల్లకిలా వాలుతూ పడుకొన్నారు..
చాలా రోజుల తర్వాత, చక్కటి పాల చీపుడుని మామ అందించ గా, రొమ్ములు రెండూ ఖాళీ కాగా.. రమణి వొళ్లు  హాయి గా మూల్గింది.. 
తన కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాన్నట్లు.. మామ గారి నిలువెల్లా నిమిరి, సేదతీరుస్తూ, తన లోకి లాక్కుని  పొదువుకోని, పడుకొంది ఓ అరగంట సేపు.. 
ఆ అరగంట లో వారి వారి శరీరాలు, శక్తిని పుంజుకొని మామూలయ్యాయి.. 
 
రమణి మొదట్లో లేచింది.. 
ఆ కదలికకు రమణయ్య కనులు విప్పి చూసి.. ‘ఏంటన్నట్లు’ కళ్ళు ఎగరేసాడు.. 
అప్పటి కి ఆయన వంట్లో క్రొత్త శక్తి నిండి, మనసంతా ఉషారు గా అనిపించింది.. 
మామ గారి లో ఉత్తేజనం చూస్తూ, కోడలు తృప్తి గా నవ్వు కొంది.. 
టైం 12 అవుతోంది.. భోజనం చేద్దామా.. ?” ప్రియం గా అడిగింది మామ గారి తలను నీవుతూ.. 
అవును నీకు మరీ ఆకలివేస్తూ ఉండొచ్చు.. నీ శక్తినంతా నాకు పాలుగా చెపేసావు..మరి.. ” అన్నాడు పాలన్నీ  ఖాళీ అయినప్పటికీ, తమ తెంపరి తనం తగ్గలేదంటున్న, ఆమె రొమ్ములను, లాలన గా నిమురుతూ.. 
అలా అని కాదు మామా.. పాలన్నీ వున్నప్పటి కంటే.. వాటిని నీ లాంటి  పోటు గాడి కి పూర్తి గా చేపి కుడిపితేనే, చాలా ఎనర్జిటిక్ గా అనిపిస్తుంది తెలుసా.. చాలా బాగా కుడిచావ్..ఎంతో హాయి గా ఉల్లాసం గా వుందిప్పుడు .. నీ లాంటి మొగాడి చీకుడి కోసమే.. నా లాంటి ఆడది అర్రులు జాస్తుంది.. లే పోదాం.. భోజనం అయ్యాక .. ” కన్ను కొట్టింది చిలిపి గా మామగారికి..
రమణి బట్టల్ని సరిచేసుకుంటూ..

వంటిట్లో కి వెళుతూ “మామయ్యా.. కొంచం  ఆ బౌల్.. అదే మీరు.. నింపిన బౌలండీ.. దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతారా .. తర్వాత మనం ఉపయోగించాల్సి రావచ్చు..” అంది.. 
కోడలు పిల్ల దాన్ని దేనికి ఎలా ఉపయోగిస్తుందా అని ఆలోచిస్తూనే, రమణయ్య కోడలు చెప్పినట్లు చేసాడు.. 
ఫ్రిడ్జ్ తెరిచి, దాన్ని పెట్టేటప్పుడు గమనించాడు, ఒక పెద్ద గ్లాస్ జార్ లో తెల్లటి పాల వంటి  ద్రవమ్.. 
అదే అయివుండాలి, కోడలు అంటున్న ఆమె చనుబాలు.. పితుక్కోని భద్ర పరిచినవి.. అనుకొన్నాడు.. 
ఓ క్షణం పాటు, వాటిని అందుకొని, తాగేద్దామా అని అనుకొన్నా వద్దు.. కోడలికి ఏదో ప్లాన్ వుండి  ఉండాలి.. తాను దాన్ని చెడకొట్ట కూడదు..‘ అన్న భావన రాగా, మనస్సుని నిగ్రహించుకున్నాడు.. 
ఆ తర్వాత ఒక గంట పాటు, ఆ కాముకులు జంట, సాధారణ మామా కోడళ్ళు గా ప్రవర్తిస్తూ.. భోజనాలు ముగించారు.. 
కొద్ది  సేపు టి . వి. చూసారు.. 
కడుపు లో పడ్డ ఆహారం అరిగి,  ఎనర్జీ గా శరీరం లో నలు మూలలను చేరాక, ఆ ఇద్దరి లోనూ మళ్ళీ చిలిపి కుతులు తలెత్త.. సాగాయి..
 
రమణి సోఫా లో కూర్చుని ఉంటే.. రమణయ్య ఆమె కాళ్ల కు తాకుతూ.. సోఫా కు చేరగిల బడి నేల మీద కూర్చుని వున్నాడు…. 
ఇద్దరూ ఈటీవీ లో వచ్చే ప్రోగ్రాము చూస్తున్నారు.. 
వంట్లో శక్తి పుంజుకొన్నది అనగానే, రమణయ్య కుడి  చేయి మెల్ల గా అందుబాటులో వున్న కోడలి ఎడమ తొడ పైకి పాకింది.. 
ఆ స్పర్శ కి ఆమె నరాలు, చిన్న గా సంగీతం పాడటం మొదలెడుతూంటే.. మనస్సు లో.. కొత్త కోరికలు చిగుళ్లు వేయటం గమనిస్తూ.. బెట్టు గా మామ గారి చేతి అడ్డుకొంది .. 
ఆమె అలా తన చేతిని ఆపగానే.. రమణయ్య తలెత్తి ఆమె కేసి చూసాడు.. ఎం అలా..?’ అన్నట్లు కళ్ళు ఎగురవేశాడు.. 
ఆమె మెత్త గా ఓ చిరునవ్వు వదిలి.. చేతులూరుకోవా..?’ అన్నట్లు కళ్ళతోనే మెత్త గా నవ్వుతూనే మందలించింది.. 
రమణయ్య అంత తో వదలక, మూతిని బిగించి, పెదాలను ముందుకు తోసి ఆడిస్తూ.. నోటికేదొ..కావాలి ‘ అన్నట్లు సంజ్ఞ చేసాడు.. 
ఆమె నవ్వుతూనేతన రొమ్ములను ఓ సారి చూసుకొని, ఓ చేత్తో సర్దుకుంటూ…. బాయలా ?.. ఇప్పడేగా కుడిచారు.. కదమ్మా‘  అన్న సందేశం రవాణా అయ్యేలా  బుంగ మూతి ఆడించింది.. 
రమణయ్య ఆమె సందేశాన్ని గ్రహించి, కొంచం నిస్పృహ అవుపించేలా, చిన్న గా పెదాలను విరుస్తూ.. ‘ పోనీ పప్ప .. ఇవ్వరాదా.. ?’ అన్నట్లు ఆమె మొల లోకి ఓ చూపు విసిరి ప్రశ్నించాడు.. 
నిజాని కి ఆమెకు, అక్కడే గుల గా వుంది.. 
మగాడి అవసరమూ, వుంది.. 
అయితే, బెట్టు కి చిన్న గా కళ్ళను మూసి తెరచి.. నో.. ‘ అన్నట్లు తలను కదిలించింది.. 
అమ్మాయ్ పిల్లాడు లేచే టైమా..?”  అడిగాడు తన  మౌన పోరాటాన్ని ఆపి.. 
ఆమె లోలోన నవ్వుకోంది .. మామగారు స్ట్రాటజీ మార్చిన దానికి.. 
ఇప్పు డే కాదు లెండి.. మరో గంట టైముంది.. ” అంది నిర్లిప్తం గా.. 
” ఓహ్ ..అలాగా.. అలా అంటే మనం మరో రౌండు..” అంటూ ఆమె కేసి తిరిగి, తలని సోఫా మీద ఆమె మోకాలు పక్కాగా ఆనించేసి.. రెండు అరచేతుల తో.. ఆమె తొడలను పట్టి మెత్త గా  వత్తటం మొదలెట్టాడు.  
 
ఆయన అలా చమ్మ గా వత్తుతూంటే, ఆమె లోని ఆడతనపు నరాల సళ్ళిస్తూ, ఆమె లో కుతిని రగిలించటం మొదలైంది.. 
ఆమె నోరు బిగించి, నవ్వుతూనే.. చెప్పినా వినరమ్మా.. మీరు‘ అన్నట్లు తలను పంకించి.. తన అంగీకారం తెలియ జేస్తున్నట్లు.. తొడల మీద తిరుగాడే ఆయన చేతుల మీద, తన వాటిని వేసి ప్రియం గా అదుము కుని రుద్దించుకోంది .. 
సంతోషం తో పొంగిపోతూ రమణయ్య, వెంటనే తటాల్న తన చేతుల్ని ఆమె తొడల మధ్యకు దూర్చేసి.. పైకి పాకించి.. ఆమె పూకు పెదాల్ని తడిమాడు.. 
అలాంటి దాడిని ఎదురు చూడని రమణి, “వావ్.. హ్మ్మ్.. “అని గట్టిగా ఊపిరిని వదిలి.. ఆయన చేతులను నైటీ లోంచి, తన తొడల మధ్యనించి బహిష్కరిస్తూ.. “మీ చేతులు మరీ ఊరుకోవేం..చెప్పా పెట్టకుండా అలా దూరిపోవటమేనా.. ?” అంది .. మందలింపు గా.. నవ్వు ని  తన లో చెలరేగే ఆత్రాలను కొంచం సేపటి కి అణిచి పెట్టుకుంటూ.. 
రమణయ్య “సారీ అమ్మాయి.. ”

అంటూ తన నిరాశను.. ప్రకటిస్తూ.. సోఫా కి చివర గా జరిగి ఆనుకొని కూర్చున్నాడు.. 
రమణి అర్ధం చేసుకుంది.. 
మామగారు, తాను అంత వరకు చూపిన బెట్టే, తనకే, తనపై చూపిస్తూ.. తన ప్రేమ పోరాటం గెలవటానికి చూస్తున్నాడని.. 
కొంచం సేపు, ఏమౌతుందో చూద్దాం, అని వూరికే వుండి పోయింది.. 
రమణయ్య ఎక్కువ అనుభవం వున్న మగాడు కాబట్టి.. తాను మరి కొంచం సేపు అలానే  దీసుకొని ఉంటే.. ఆమె, తానే దిగొచ్చి.. కమ్మటి రతీ సుఖాన్ని ఇస్తుందని.. ఎదురు చూస్తూ.. వుండిపోయాడు.
ఇంతలో, పిల్లాడు లేచేసి, ఏడవ సాగాడు.. 
మామ కోడళ్ళు ఇద్దరూ, ఈ ఎదురు చూడని సంఘటన కి ఉలిక్కి పడ్డారు.. 
రమణయ్య  గంట టైముందన్నావ్.. ఏంటిది..పో.. పోయి వాడి అవసరాలు చూసి రా.. ‘ అన్నట్లు కోడలి వంక చూసాడు.. 
రమణి మరి చేయగలిగింది లేక లేచి గది లోకి వెళ్ళింది.. 
 
రమణయ్య కొద్ది సేపు అక్కడే కూర్చుని, టీ. వి. లో ఆసక్తి లేక.. కట్టేసి, లేచి..మేడ మీది గదికి వెళ్లి, పక్క మీద నడుం వాల్చాడు.. 
గది లో నించి టీ. వి. కట్టి వేయబడటం గ్రహించిన రమణి,  పిల్లాడికి పాలు పట్టే ప్రయత్నం లో ఉంటూ.. మామ గారు.. ఎప్పటి లాగా.. ఆ గది లోకి వచ్చి కూర్చోవటమో.. పడుకోవటమో చేస్తారు.. తాను ఆ ఉదయం, తనని ఊరించి రెచ్చగొట్టినట్లు.. రెచ్చగొట్టి.. లైను లోకి తెచ్చుకొని.. బాబు నిద్ర పోగానే.. కమ్మ గా కుమ్మించుకోవచ్చును, అనుకుంటూ పిల్లాడి నోట్లో  బాటిల్ ది,  పీక చొప్పించి, ఆ పాలను, కుడప సాగింది.. 
5 నిముషాలు గడిచినా, ఆమె ఎదురుచూసినట్లు.. రమణయ్య ఆ గది లోకి పోలేదు.. 
ఏమైందబ్బా..నిజంగానే కోపమా..అయ్యో రామా.. పిల్లాడి డ్యూటీ కాగానే.. ఆయన డ్యూటీ బాగా చేసి.. మురిపించాలి.. ‘ అనుకుంది రమణి .. 
మొగుడి తోడు లేక,  కొట్టుమిట్టాడుతున్న తన ఆడతనాని కి, ఆరాటం తీర్చి.. మొగుడునే మరిపిస్తున్నారు ఆయన.. 
అలాంటి ఆయన కి ఎంత చేసినా.. ఎలా చేసినా తప్పు లేదు.. తనకేమీ తక్కువ కాదు.. అనుకుంది ఆమె ఆడ మనస్సు .. 
పదినిమిషాల్లో, పిల్లాడికి పాలు పట్టటం పూర్తి కాగా.. వాడు ఇంకా నిద్ర పోక పోవటం తో.. కొంచం గా విసుగనిపించినా.. అణుచుకుని.. తీసుకెళ్లి ఉయ్యాల లో వేసి ఊగించ సాగింది నిద్రబుచ్చాలని..

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!