సుధ గృహిణి 15

By | April 16, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 15 విజయవాడలో.. దీప రమణి వచ్చి లేపే వరకు..  8 గంటల దాకా నిద్ర పోయింది.. ఏం దీపా  రాత్రి నిద్రపట్టలేదా.. ఇంత లేటైంది.. లేచేందుకు..?”
అదేం లేదక్కా ఎందుకిలా మొద్దు నిద్ర పట్టిందో.. ” అని మాట దాటేసింది.. 
రమణి సామాన్యగానే వున్నా,

దీప ఆమెను చూసేందుకు తడబడసాగింది.. 
కారణం గత రాత్రి ఆమె కు తెలిసి వచ్చిన రమణి రెండో పక్క .. 
పోనీలే అమ్మా.. నీ ట్రైన్ 10. 30 కి. వెళ్లాలంటే తొందరగా తయారవు.. ” అంటూ ఆమె వెళ్లి పోయింది.. 
ఆమె గట్టి గా వుండు.. అని అన్నా, దీప ఉండగల మనఃస్థితి లో లేదు.. 
అలా అని ముందేం చెయ్యాలో.. ఆమెకి పాలుపోవటం లేదు.. 
అంతా అయోమయం.. 
దేముడా నువ్వే నాకో దారి చూపించు..‘ అనుకుంది.. మనస్సు లో..
 
దీప ను 10 గంటలకు, రైల్వే  స్టేషన్ లో దింపి, వేగంగా ఇంటికి వచ్చాడు రమణయ్య.. 
మామగారి కి తలుపు తెరిచిన రమణి ” ట్రైన్ కదల కుండానే..వచ్చేసినట్లున్నారే.. ” అంది కవ్వింపు గా నవ్వుతూ.. 
మామా నీకేం.. ఇంత ఆత్రమా.. ?’ అన్న వెక్కిరింత ధ్వనించింది.. ఆమె ప్రశ్నలో.. 
అదేమీ లేదు .తనే మీరు వెళ్ళండి.. మావయ్యా.. నేను ఎక్కి వెళ్తాను..‘  అని బలవంతంగా నన్ను పంపే సింది..” అన్నాడు సంజాయిషీ గా..
అలాగా.. పోనీ లెండి .. ” అంటూ, లోపల బిడ్డ ఏడుపు గొంతు వింటూ, గది  లోకి వెళ్లి పోయింది..
అవునమ్మాయ్.. నిన్న రాత్రి అన్నావ్..

నేను తిరిగొచ్చాక పాలు పిడుకొనే లేదు.. అని.. అంటే అంతకు ముందు నాల్గు రోజులూ పిండుకొన్నావా.. పారా బోశావా..?” కోడలి వెంటనే లోపలికెళుతూ  అడిగాడు.. 
రమణి, బిడ్డను వుయ్యాల లోంచి తీసుకుంటూ.. మావగారి ని చూసి నవ్వింది.. 
పర్వా లేదు…బాగానే విని గుర్తు పెట్టుకొన్నారు.. అవును.. పిండుకొన్నా.. పోయిన నాలుగు రోజులూ.. అవా ఆరు గంటలకొక విడత గా అర్ధ అర్ధ  లీటరు గా ఊరుతుంటాయా.. నా బాయల్లోఎంతని పట్టించు తాను.. పిండినా, పారబోయలేదు.. లేండి.. అలా దిగాలు మొహం పెట్టక్కరలా.. అంతా చేర్చి పది పన్నెండు లీటర్ల చన్నుపాలు, భద్రంగా, ఫ్రిడ్జిలోనే పెట్టించాను.. ”  అంది రమణి పిల్లవాడి కి బాటిల్ పాలు  ఇచ్చెన్దుకు రెడీ అవుతూ.. 
రమణయ్య ముఖం  వెలిగింది.. 
అది చూసి రమణి మోహకంగా నవ్వింది.. 
 
సరే గానీ నేను ఇంత వరకూ అడగలేదు.. రాత్రి మన ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక మీరు గానీ.. చెయ్యి ఝాడించుకొని కార్చేసు కొన్నారా..?” అడిగింది మావ గారి ని.. 
లేదమ్మాయి..” అన్నారాయన .. 
ఓహో.. అలా అయితే, మనం ఇవ్వాల్టి కామ యాగం మొదలెట్టే ముందు, మీకు కార్పించేయాలి..  గత నాలుగైదు రోజులూ, మీరేమీ చేసుకోలేదంటే.. ఎక్కువ సేపు చెయ్యలేరు  నాతో.. నాకు తాపీ గా ఓ గంటైనా కుమ్మించుకోవాలని వుంది.. కాబట్టి ఓ పని చేయండి నేను వీడికి ఈ బాటిల్ పాలిస్తూ మిమ్మల్ని  రెచ్చ గొడతా.. చూస్తూ నా ముందే కార్చుకోండి .. చివర లో కావాలంటే నేనూ ఓ చేయి జోడిస్తా .. అలా ఖాళీ అయ్యారంటే, నాతో మీది రెండో రవుండ్ అవుద్ది.. మనం ఎలా కావాల్నో అలా మలుచుకోవచ్చు.. తాపీ గా.. వూ..?” 
గొప్ప ఆలోచనరా ..” అంటూ రమణయ్య.. తన పాంటు షర్ట్ విప్పేసు కుంటూ లోపలి ఉడుపుల తో.. ఆమె ముందు పడక కుర్చీలో పడుకొని.. ఎడం చేత్తో, తన మొడ్డను, డ్రాయర్ లోంచి బయటకు తీసి.. దువ్వుకో సాగాడు.. 
చిలగడ దుంపలా, లావుగా వున్న, దాన్ని తమకంగా చూస్తూ,

రమణి, తన నాలిక తో తన పెదాల్ని తడుపు కొంటూ.. నవ్వింది.. 
పిల్లాడి కి పాలు ఇచ్చేది బాటిల్ లోంచే అయినా, తన పమిటని జార విడిచేసి.. రవికను తెరిచి వేసి.. బ్రా ను unhook చేసుకుంది.. 
రెండో  చేత్తో, విప్పేసుకున్న ఉడుపులు లోంచి, తన పాలిండ్లను బయటకు పెడుతూ.. “బాటిల్ పాలు బాలే వా కన్నా.. అమ్మ పాలు తాగుతావా .. నా బుజ్జీ.. కావాలంటే చెప్పారా.. కుడుపుతాను.. ” అంటూ మామ గార్ని వోర గా చూస్తూ మత్తు గా నవ్వింది.. 
ఆమె అన్న మాటలన్నీ.. తనని ఉద్దేశించి అన్నవేనని.. అతని కి సరిగ్గానే అర్ధం అర్ధమౌతుంటే, మొడ్డ బిగి ని పుంజుకొంటూ.. రుబ్బుడు పత్రం పిడిలా ఏపు గా నిక్కేయ సాగింది.. 
రమణి, కొడుకుది చిన్న చేతిని, అందుకొని తన ఎడం స్థనాని కి మీద ఆనించుకుని.. “బాగుందిరా కన్నా..అమ్మ బాయల తో ఆడుకో.. హూ.. ” అంటూ, ఆ చిన్న అరచేతి తో.. తన చను మూతిని తడిమించుకోంది .
ఆమె చేష్టలకి, రమణయ్య మొడ్డ ఎంతో సేపు.. ఉండబట్టలేక పోతోంది.. 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *