సుధ గృహిణి 24

By | April 27, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 24 ఎంత సేపు నిద్ర పోయామో తెలియదు..పాప ఆకలేసి లేచి ఏడవటం మొదలెట్టే సరికి లేచేసాను..
కానీ, పట్టింది మాంచి నిద్ర కాబట్టి.. చాలా రెఫ్రెషింగ్ గా వుంది.
మనసు వళ్ళు ఉషారు గా వున్నాయి..
అరుణ్ నా పక్కనే, ఇంకా ఆద మరచి నిద్ర లో వున్నాడు.
పాప ఏడుపు ధాటి పెరగటం తో.. నేను మంచం దిగి, తన ఉయ్యాల వద్దకెళ్లాను..
ముద్దు గా బొద్దు గా బొమ్మలా వున్న కూతుర్ని చూడగానే నాలో తల్లితనం పెల్లుబికింది..
నిద్రకు జారే కొద్దీ క్షణాల ముందే,

అరుణ్ పూర్తి గా ఖాళీ చేస్తూ నా పాలిండ్లను కుడిచేసినా..అవి రెండూ, తిరిగి పూర్తి గా పాల తో నిండి.. పాప కడుపు ని నింపేందుకు తయారుగా వున్నాయి..
పాపను లాలిస్తూ, కూని రాగాలు తీస్తూ, చేతుల్లోకి తీసుకొని..దగ్గిరలోనే వున్న దివాన్ మీదకు చేరి.. పాలను చిమ్మాటానికి ఉబికి వున్న, చనుమొన ను ఆ పసిదాని పెదాల కు తాకిస్తూ.. “చ్చ.. చ్చ.. ఇందా ఏడవమాకు తల్లీ ..ఆకలేసిందా..వూ.. పాలు చీపుకోరా… కడుపు నిండా చీపుకో.. హూ.. ” అంటూ మెల్ల గా మాట్లాడుతూ, తనని పదిలం గా నా రొమ్ము కి చేర్చి సుఖం గా చేప సాగాను..
పాప, తనకి ‘లోకం లో మరే విషయం తో పనిలేదు’

అన్నట్లు.. తన నోటి లో దోప బడిన, దప్పము గా సాగి వున్న, నా పాల ముచ్చికను తన తన పెదాల మధ్య బిగేసి, పాలు పీల్చు కుంటూ, తన ఆకలి తీర్చుకో సాగింది..
ఆ చీపుడు లో ఆదో విధమైన హాయి.. మత్తు రేగుతూ, నా నర నరం లో చేరుతూ, నన్ను మై మరచి పోయేలా.. చేస్తోంది..
పాప ముఖం లోకి ప్రేమగా చూస్తూ, అది తదేకం గా కుడిచే తీరు ను గమనిస్తూ.. దాని ముఖం లోని ..వెల్లివిరిసే దైవీకమైన తృప్తి.. అమాయకత్వం కి మురిసిపోతూ, నా స్థనాల వూటను, ఆమె చిన్నారి కడుపు లో.. నింప సాగాను..

ఇలాంటి అపురూపమైన ఆనందం నాకు దొరికేందుకు.. కారణ భూతుడైన నా తమ్ముడు.. ఇక ముందు నా మగడు గా వుండబోయే.. నా అరుణ్ అంటే, నాలో మరింత ప్రియం పెరిగింది..
వీలైనంత త్వరగా, హైద్రాబాద్ చేరి.. అక్కడి కొత్త సెటప్ లో, నాకు అందాల్సిన సుఖాల భాగాన్ని తృప్తి గా పొందాలని.. తీర్మానించు కొనేసాను..
దీప నా తోటి ఆడదే కాబట్టి, తనని ఎలా ఈ సుఖాల సంబంధాలకు వొప్పించాలో, మనస్సు లోనే పధకాలు ఆలోచిస్తూ.. పాపకు ఆకలి తీర్చ సాగాను..
అందరి కీ ఆకలి తీర్చేదే ఆడదేమో.. అనిపించింది ఆ క్షణం లో..
అలా ఆకలులు తీర్చే సమయం లోనే, దేముడు ఆమెకు, తన మనస్సు కి దేహాని కి కావల్సిన నెమ్మది.. సుఖం అందేలా చేస్తాడేమో, అని కూడా అనిపించింది..
కొద్దీ సమయం ముందే ఈ పాప ను నా కడుపు లో వేసిన, దీని అబ్బ కు, భర్జరీ దెంగుడు సుఖం తో పాటు.. తాను ఎప్పటి నుంచో వెంపర్లాడుతూ, ఎదురు చూస్తూ వున్న, స్తన్యం చీపటం అవకాశాన్ని,

వొనగూడ్చి తనని నిద్ర బుచ్చాను..
ఇంకా ఆ మధుర సుషుప్తి లో మునిగి వున్నాడా జీవుడు.. అనుకుంటూంటే నాలో యెన లేని తృప్తి
గర్వం నిండాయి..
పదినిముషాల పాటు పాప కు కడుపారా పాలు చేపాక, అది కళ్ళు మూసుకొని నిద్ర కూడా లోకి జారటం గమనించి..’అబ్బకూతుళ్ళ కి.. కడుపు నింపితే చాలు నిద్రపోయేస్తారు.’ అనుకున్నా చిన్న గా నవ్వు కుంటూ..
పిల్లదాన్ని.. మెల్లగా పొదువు గా ఎత్తుకొని వెళ్లి, ఉయ్యాల లో సర్దేశాను..

దానికి పాలు చేపాక, నాలోనూ, ఏదో కొత్త చైతన్యం వచ్చినట్లు, అనిపించ సాగింది..
మెల్లగా వొళ్ళు విరుచుకున్నాను..
నా బలువు బాయలు ఇంకా చాలా పాల తో భారం గా ఆడాయి..
ఈ పొదుగులు ఖాళీ కావాలంటే, ఆ చిన్నారి కడుపు ఒక్కటే చాలదు..
ఆయన గారి అగాధమైన, ఆబ గా యెగిరి పడే పొట్టే కావాలి, అనుకున్నా చిలిపి గా నవ్వు కుంటూ..
ఇంట్లో వాళ్ళు తిరిగి వచ్చేటందుకు ఇంకా నాలుగు గంటల సమయం వుంది..
మరో రౌండ్ తాపీ గా లాగించాలి అనుకుంటూ, బరువు గా యెగిరి పడే బాయల్ని సర్ది.. నిమురు కుంటూ మంచం మీది, అరుణ్ పక్క లోకి చేరాను..
ఇద్దరి శరీరాలు, ఇంకా పూర్తి నగ్నం గానే, వెచ్చటి ఆవిర్ల తో పరస్పరం పెనవేసుకు పోవాలని, తిరిగి పెనుగులాడుకుంటూ, కరిగిపోవాలనీ, ఉవ్విళ్లూరుతున్నాయి..
పక్క లో నా కదలికల కు అరుణ్ కి ఆదో మాదిరి మెలుకువ వచ్చినట్లు కాగా.. కళ్ళు బరువు గా తెరిచి చూస్తూ “టైం ఎంత..?” అన్నాడు.. యెగిరి పడుతున్న నా పాలిండ్లను ఎప్పటిలాగే ఆకలి గా చూస్తూ..
తక్షణం వాడి తో కలిసిపోయి..

వెచ్చ గా వాడి క్రింద నలిగి పోవాలని నా వళ్ళు వెంపర్లాడ సాగింది.
తన కి దగ్గిర గా జరుగుతూ..”ఇంకా ఓ మూడు గంటలుంది మనకి..” అన్నా నా రొమ్ములను వాడి ముఖానికి తాకేలా సర్దుకుంటూ..
వాడు వెంటనే, ఆ పొంగుల ను రెండు చేతులా అందుకొని, నిమురుతూ “పాప లేచిందా.. లేచి పోయావ్.. లాగుంది.. ?” అడిగాడు సావధానం గా నా పొదుగుల ను ఆడిస్తూ..
వాడి స్పర్శ కి, నాలో కోరిక తిరిగి బల పడుతుంటే..మత్తు గా కళ్ళు మూసుకుంటూ.. “వూ.. ఇప్పుడే కడుపు నిండా చేపి వస్తున్నా.. ఈ అబ్బకేం కావాలా ఇచ్చి పోదా మని.. ” అన్నా చిలిపి గా వాడి తల జుత్తు లాలన గా తడుముతూ, ముఖాన్ని రొమ్ముల్లో అదుముకుంటూ..
“అది ఎక్కువ తాగినట్లేమీ లేదు.. బరువు గానే వున్నాయి..”

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *