సుధ గృహిణి 27

By | May 14, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 27 రాత్రి తాను చూసిన దృశ్యం ఆమెకి గుర్తుకొస్తూంటే, తన ప్లాన్ పారించేందుకు అనువైన సమయం ఇది, అని దీపకి ధైర్యం ఇస్తోంది..
“రాత్రి.. కష్టమా.. ? ఏమంటున్నావ్.. దీపా..?” అడిగింది సుధ తన మనస్సు లో దీప తాను విసిరిన వలలో కాలు వేస్తోందన్న సూచన మెదలగా కలిగే సంతోషాన్ని.. దాచేసుకుంటూ.. కొంచం సీరియస్ ముఖం పెట్టుకొని..
“మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నానని బేజారు చేసుకోమాక అక్కా.. నేనూ ఆడదాన్నే .. నీలా వయస్సులో వున్న దాన్నే.. నాకూ తెలుసు.. ఓ సారి రుచి మరిగాక.. అది లేకుండా ఉండటం మహా కష్టం.. అందుకే.. నువ్వు మరో మంచి మగాడిని కనిపెట్టి.. పెళ్లి చేసుకో.. ఈ వయస్సు లో వంటిగా రాత్రులు గడపలేమమ్మా.. ” అంది ఆరిందా లాగా..
“నువ్వనేది అర్ధమౌతున్నా.. నువ్వెందుకిలా అంటున్నావో అంతు బట్టటం లేదు..

లోగడ చెప్పినట్లు.. నాకు మన మధ్యకు.. ముక్కు మొహం తెలియని మరొకరిని తేవటం అంత మంచిది కాదు అనిపిస్తోంది.. మన ఈ కుటుంబాన్ని ఇలానే సాగనిద్దాం.. అయినా నాకిప్పుడేం కష్టం అవుతోందని నువ్వీ మాటలంటున్నావ్..?!” బుకాయించింది సుధ దీపని మరింత ముగ్గు లోకి లాగుతూ..
“మరీ బుకాయించొద్దు.. అక్కా.. రాత్రి మీ విరహ వేదనని మేం చూసాం.. ” అంది దీప ధైర్యం చేస్తూ..
“ఏంటీ.. ‘మేమా ‘.. ? అంటే నువ్వూ.. ?” అర్ధోక్తిలోకి ఆపేసింది ఆశ్చర్యం నటిస్తూ..
దీప మెల్లగా తలూపి.. “వూ.. నేనూ ఆయన.. మీ తమ్ముడు.. ” అంది..
“అయ్యో రామా.. వాడూ చూసాడా.. నేను తలుపు గొళ్ళెం వేసుకోవటం మర్చేపోయానా..? ఎంత అనాహూతం నడిచింది.. వాడేం అనుకుంటాడే.. నా గురించి..? నా ముఖం వాడికేలా చూపించగలను.. ? అయ్యో..” అంది సుధ తన సంకటాన్ని నటిస్తూ..
“అది కాదక్కా.. ఎన్నాళ్లని మీరు ఇలా, మీ వంటిని ఆరాట పెట్టుకుంటారు..

మీకు అంతగా మరొకరు మన మధ్యకు రావటం ఇష్టం లేదంటే.. ” నీళ్లు నమిలింది దీప.. తానేదో చెప్పేందుకు తటపటాయిస్తున్నది సూచిస్తూ..

“ఎందుకు దీపా.. నా ముందు అంత డొంక తిరుగుళ్ళు..? చెప్పాలనుకున్నది నేరుగానే చెప్పు.. నేనేమీ అనుకోను.. ” అంది సుధ ఆమె భుజాన్ని లాలన గా తడుతూ..
“అదే మీ తమ్ముడి తో .. ”
సుధ ఆమె ఆ మాటనేసరికి మనస్సు లో పొంగి పోయింది.. ‘పిల్ల దారికొచ్చింది..’ అనుకోంది..
బయటకి మాత్రం, తన ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటిస్తూ.. “ఏం మాటలవి దీపా.. వాడు నా తమ్ముడే.. నేనన్నట్లు నాలోనే వున్న నా మొగుడికి ద్రోహం చేయమంటావా.. నా వల్ల కాదమ్మా..” అంది గొప్ప పతివ్రత లా..
దీప నవ్వేసింది.. “అక్కా మీ మొగుడేమీ అనుకోడులే .. ఆయనే, తన చెల్లెలి ని దెంగిన పురుషోత్తముడు..” అంది చిలిపి గా..
దీప అలా బయట పడాలనే సుధ ఎదురుచూస్తోంది కాబట్టి.. ఆమె మాటలకి మరింత సంతోషించింది..
“ఛా .. మీ అన్నయ్య అలాంటి వారు కాదే ..” అంది దీప మాటలని త్రోసిపుచ్చే దానిలా..
“సరే లెండి దెంగించుకొన్నదే చెబుతూంటే.. మీరలా అంటే సరిపోతుందా..?” అంది దీప బరితెగించేసి..
“నమ్మలేనే ..పిల్లా.. ఎప్పుడే.. ఇదంతా.. ?” గొప్ప ఆశ్చర్యం ప్రకటిస్తూ దీప కి దగ్గిర గా జరిగింది..
“నేను తన మొడ్డ రుచులు మరిగాకే విడిచి ఉండలేక.. చదువులన్న మిష మీద ఇక్కడికొచ్చానమ్మా.. అక్కా.. ఇది నీకేదో చెప్పానని.. మా ఆయన కి చెప్పమాక తల్లీ.. ఎంతో నిండు గా కమ్మ గా నా గులలను తీరుస్తున్న ఆయనది వదులుకోలేను.. ఇందాకన్నట్లు.. నీకు ఇష్టమంటే నీతో పంచుకొంటాను తన జంభాన్ని.. అంత వరకూ నేను రెడీ..” అంది దీప..
“ఓయమ్మో.. ఇంత చిన్న వయస్సులోనే.. అంత గ్రంథసాంగురాలివా..?

నమ్మలేక పోతున్నా దీపా.. ” అంటూ దీప ను రెండు చేతులా దగ్గిరకు లాక్కుని బుగ్గలను చిక్క గా ముద్దాడింది..
“మ్మ్.. అంతా మా అన్నయ్య తర్ఫీదు.. ” అంది గర్వం గా.. దీప సుధ చళ్లకి తన రొమ్ములు అదుముకొనేలా మీదికి జరుగుతూ..
“నువ్వు నేను అనుకోవటం.. మాట్లాడుకోవటం.. ఎలా వున్నా.. నా తమ్ముడేమనుకొంటాడో అన్న భయమే నన్ను వేధిస్తోంది.. వాడి ముందు చులకన కాలేను.. ” అంది సుధ, దీప మనస్సుని మరింత ధృడం గా ఇన్సెస్ట్ త్రీసమ్ కి ఉసిగొల్పాలని..మెల్లగా తన చేతులు మరదలి రొమ్ముల మీదికి జార్చి నైటీ మీదే వాటిని నిమురుతూ..

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *