సుధ గృహిణి 34

By | July 1, 2019
0

telugu sex stoories సుధ గృహిణి 34 అతను అత్యంత నెమ్మది గా, మృదువు గా, పొట్ట మీద నుంచి ఆ చేమంతిని, అమె నాభి వరకు తెచ్చాడు. మెత్త గా, ఒక్కసారి అక్కడ వత్తి, పూ రెమ్మలని మరింత కిందికి తీసుకు వచ్చాడు. 
పొత్తి కడుపు దాటుతూ ఉండగా, చటుక్కున అతని చేతిని పూవు తో పాటుగా పట్టుకుంది ఆమె. 
ఆమె లంగా లో ఉన్న బొందును తాకుతూ, ఆగిపోయింది ఆ పువ్వు. 
ఆమె వలదు అన్నట్లు గా చూచింది అతని వైపు.
ఆ దేవికి అర్పించిన పుష్పంమంత్ర పుష్ప మౌతుందో లేదో కానీ, ఆమె తనువంతా మంత్ర ముగ్ధను చేసిన ఆ పువ్వు, తన నడుము కిందకి వెళ్ళి తాకటానికి ఆమెకు మనస్కరించ లేదు. 
కలిసిన మనసులు ఒకరి భావాలు ఒకరికి విప్పి చెప్పకుండానే అర్ధం చేసుకుంటాయట.
ఆమె భావం అతనికి అర్ధమైంది.
అతని చెయ్యి కానీ, ఆ చేమంతి కానీ, అక్కడ నుంచి కదలలేదు. 
కాలం కదలటం ఆగి పోయింది.
ఇప్పుడేమౌతుందా అని ఆ దేవి కూడా చూస్తున్న వేళ, ఆమె తన నాభి దగ్గర పట్టుకున్న చెయ్యి వదిలేసింది.
కానీ అది అనుమతి కాదు…
ఆ విషయం ఆమె చెప్పక పోయినా అతనికి తెలుసు. 
ఆమె తమ్ముడి  వైపు చూసింది గుండెల నిండు గా గాలి పీల్చుకుంటూ. 
 
ఆమె రెండు చేతులూ, బ్లౌజు మీద కి చేరుకున్నాయి.
ఒక్కటొక్కటిగా హుక్స్ విడి వడ్డాయి. 
బిగిసిన బ్లౌజు నుండి హుక్స్ రాకపోతే, ఆమె తన రెండు రొమ్ములని దగ్గరికి నొక్కి పట్టి, వాటిని తీసింది. అతని నోరు జల సంద్రమైంది. 
ఆమె తన బ్లౌజు రెండు అంచులు పట్టుకుని, విప్పటానికి, తన రెండు చేతులూ వెనక్కి పెట్టి ప్రయత్నిస్తున్న వేళ, ఆమె తెల్లని బ్రా లో నుంచి తొంగి చూస్తున్న స్థనద్వయంఆమె నునుపు దేరిన జబ్బలు, చూసి అతను అక్క తల్లి మాదిరే  అందమైనదే కాదు, మంచి బలమైంది కూడా, అని అర్ధం చేసుకున్నాడు.
ఆమెను తల్లి గానే వూహించుకొంటూ, రమించదల్చు కోవటం లో తప్పేమీ అనిపించలేదు అతని కి..  
ఆబ గా చూసే అతగాడి  కళ్ళల్లోకే చూస్తూ, ఆమె తను విప్పిన బ్లౌజుని ఒక పక్కకి పడేసింది.
అది ఆది దేవి పాదాల కు అడుగు దూరం లో పడింది. 
అనాచ్చాదితమైన ఆమె  జబ్బలను, చేతి తో నిమురుతూ, అతను మీద కి వొరిగాడు. 
ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది. 
అతని పెదవులు ఆమె  మెడ వంపు లో తాకాయి.
అదే సమయం లో, కేవలం బ్రా స్ట్రాప్ మాత్రమే అడ్డు గా ఉన్న ఆమె వీపు మీద, అతని చేయి ఆశ గా పాకింది.
వెయ్యి వొల్టుల విద్యుత్తుని పుక్కిట పట్టి, మెడ వంపు లో వదిలితే ఎలా ఉంటుందో, అలా అనిపించింది అతడు పెట్టిన తొలి ముద్దు ఆమె కి. 
వళ్ళంతా అలలు అలలుగా, ఆ విద్యుత్తు పాకింది. 
ఆమె కళ్ళు మూసుకుని, ఆ అనుభూతి గాఢతను తట్టుకుంది.
అతను ఆమె మెడ మీద పెదవులు అద్దుతూ ఉంటే, ఆమె చేతుల తో అతడి ముఖాన్ని దూరంగా నెట్టింది. ఆమె కళ్ళల్లో మగవాడి ని సవాలు చేసే స్త్రీత్వపు పోగరేదో అతని కి కనిపించింది. 
 
అతను ఏ మాత్రం కంగారు పడకుండా, తన ముఖాన్ని ఆమె తన  రెండు చేతుల తో పట్టుకుని ఉండగానే, ఆమె తల వెనుకకి చేతులు పోనించి, ఆమె పొడవైన జడ పాయలు విడ దీశాడు. 
చక్కగా నూనె రాసి, వత్తుగా పెంచిన పొడవాటి వత్తైన కురుల తో అల్లిన వాల్జడ, తల స్నానం చేసి ఉండటం వలన పట్టు కుచ్చు లాగా అతని చేతి వేళ్ళ వెంబడి విడి పోయింది. 
వెన్నెల్లో వెలుగులీనే కృష్ణా నది లోని తెల్లటి ఇసుక మేటలని కప్పేస్తూ బిరబిరా పరుగులిడిన కృష్ణమ్మ లాగా ఆమె కరులు ఆమె వెనుక భాగాన్నికప్పేశాయి. 
మత్తైన పరిమళాన్ని వెద జల్లాయి. 
అతని చేతి వేళ్ళు తన కురులవెంట తారట్లాడుతూ, దేహం లోని అణువణువూ స్పృశిస్తూ మీటుతూ అనుభ వైక్యమే నంటున్న అతని ధోరణి కి, ఆమె కళ్ళల్లో ఒక ప్రశంసా పూర్వకమైన మెరుపేదో మెరిసింది. 
శృంగార సమయం లో ఒక స్త్రీ తన చెలికాని వంక చూసే చూపు.
ఆ కురులని తాకుతూనే నల్లని కృష్ణమ్మ నీటి లోతుల లో ఉండే తెల్లని గవ్వలని వెతికి పట్టినట్లు ఆమె బ్రా హుక్కుని తీశాడు. 

ఆమె వెంటనే తన రెండు చేతులతోనూ, ముందు నుంచి బ్రా ని పట్టుకుని, రొమ్ముల కేసి అదిమి పెట్టి తమ్ముడి నుండి మరో వైపు గా, ఆ ఆదిదేవి..  విగ్రహాని కి అభిముఖం గా తిరిగింది. 
అతను ప్రేమ గా ఆమె కురులు నిమిరాడు. 
ఆమె నున్నటి జబ్బలు తాకాడు. 
గుండ్రని భుజాలు నిమిరాడు. 
అటు తర్వాత, అతగాడి చేతి స్పర్శ తగలక పోయేసరికి, ఆమె వోర గా తన అచ్చాదన లేని భుజం మీది నుంచి తల తిప్పి, వెనుకకి చూసింది. 

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *