సుధ గృహిణి 35

By | July 7, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 35 ముద్దు పెడుతూనే, శ్వాస తీసుకుంటున్న ఆమె విడుస్తున్న వెచ్చటి లావా లంటి కోరిక తో నిండిన గాలి, అతని ముఖాన పరుచుకుని చెమట పట్టిస్తోంది. 
అతను తల్లి (అక్క) రొమ్ములు పిసుకుతూ, మధ్య లో ఆమె చన్మొలను తన చూపుడు వేలు బొటన వేలి మధ్యన ఉంచి, నొక్కి మెలి తిప్పి నప్పుడల్లాఅతని పెదవి మీద సుధ  పంటి గాటు పడుతూ వచ్చింది. 
అతను తన ప్రతాపాని ఆమె  చనుమొనల మీద చూపిస్తూ వుంటేఆమె అతగాడి  పెదవి మీద తన కోరికని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది. 
అతను తల్లి (అక్క) చనుమొనలనివేళ్ళతో  మెలితిప్పి వదిలినప్పుడల్లా, ఆమె అతని పెదవులని కొరుకుతుoది. 
అందుకు ప్రతి గా, అతను తల్లి (అక్క) రొమ్ముల మిద నఖక్షతాలు చేయటం మొదలెట్టాడు...
ఆమె ఏమీ తగ్గకుండా తమ్ముడి  వీపు మీద ఉoచిన చేతివేళ్ళు బిగిస్తోoది….
అక్కడ, ఎర్రటి, గోటి గాట్లు ఏర్పడు తున్నాయి. 
అతను ఆగలేక తల్లి (అక్క) పిరుదుల కింద చేయ్యి వేసి నొక్కు తున్నాడు, ఆ కండరాల్లోనూ గోటి గాట్లు పెడుతున్నాడు.
దాంతో, ఆమె పూర్తి గా, అతడి  వళ్ళొకి వచ్చేసింది. 
పదినిముషాల తరువాత  ఇద్దరూ రొప్పుతూ విడివడ్దారు. 
 
అప్పుడు గానీ చూసుకోలేదామె, తను సాంతం తమ్ముడి  వళ్ళో కూర్చుని, అతడిని ముద్దాడుతున్నానని. పూర్తి నగ్నం గా ఉండి, ఎలాంటి జంకు గొoకూ లేకుండా, తను అలా పరాయి మొగాడిని  ముద్దాడటం గ్రహిస్తూంటే, ఆ క్షణం లో మాయ మొహాల తో కప్పబడిన ఆమె కి, కన్నె పిల్ల లా  స్త్రీ సహజమైన సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. 
చటుక్కున అతడి వళ్ళోంచి కిందకి దిగింది.
అదే సమయం లో గమనించింది, పూర్తి గా స్థంభించి, ముందోలు కూడ వెనక్కి లాగి వేయబడి, కోరిక తో కంపిస్తున్న తమ్ముడి  శివ లింగాన్నిపురుషాంగాన్ని. 
ఆమె చూపులు ఎక్కడఉన్నయో గమనించిన అతను, ఒక సారి తన తొడల మధ్యన చూసు కున్నాడు. 
బాగా నిగడిదన్ని, పెద్దగా, లావుగా, పొడుగ్గా, వున్న తన లింగాన్ని గర్వం గా చేత్తో పట్టుకొని తల్లి (అక్క) ఎదుట వున్నాడు.
అవును…ఇప్పుడు దాని వంతు.
ప్రణయ క్రీడ లోదానిది సింహ భాగం. 
శరీరం లో ప్రతి అవయవం మనస్సు తో అనుసంధానించబడి, రతి వేళ, తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తేనే, శృంగారం వేడెక్కుతుంది. 
వేడెక్కి పాకాన పడినా, శృంగారాన్ని శిఖరపు అంచుల కి తీసుకు వెళ్ళే భాద్యత మాత్రం, స్థంభించిన పురుషాంగానిదే. 
మరి శిఖరారోహణ కి సిద్దమే కదా అన్నట్ళు గా తల్లి (అక్క) వైపు చూశాడు అతను. 
ఆమె తటపటాయించింది.
పూర్తి గా స్థంభించి ఉన్న అతడి అంగం మీద, కొంచెం తడి గా ఉoడి, ఎక్కడ నుంచో పడుతున్న వెలుగు కి మిలమిలా మెరుస్తోంది. 
 
పవిత్రమైన ఆదిదేవి గర్భగుడి లో ఉన్నారు తామిద్దరూ. 
అటువంటి  చోటఆ ఆదిదేవి  ప్రధాన విగ్రహం ముందు ఉన్న మంటపం లోతమ్ముడి తో  రతి కార్యం జరపటంతమ ప్రేమ స్రావాలు అక్కడి నేలను అభిషేకించటం ఆమెకు ఇబ్బంది అనిపించింది. 
కానీ సృష్టిని నడిపే ఆ ఆదిదేవిసృష్టి కార్యమే తన ముందు ఆవిష్కరించ బడుతుంటే కాదంటుందా?
విజయ్ మనస్సు లో కూడా కొద్ది క్షణాలు అలాంటి సంకోచమే వెంపర్లాడసాగింది..
అతి పరమ పవిత్రమైనదేవత తో సమానమైన తల్లి తో కొడుకైన తను  సంగమిస్తూ ఉంటే ఆ సృష్టికారకు రాలైన ఆదిదేవి కాదంటుందా..
 
ఆ దేవి సన్నిధి లో జరగబోతోంది, ఆ పరమ పవిత్ర, శృంగార, శోభన రతికేళి కార్యం.
శృంగారం కూడా తప్పని, ఒక మొక్కుబడి పని గా చేస్తున్న రోజుల లో, ఎటువంటి వేరే ఆలోచనా లేకుండా ఇద్దరు స్త్రీ పురుషులు, కేవలం శృంగారం కోసమే, సంగమిస్తున్న ఇద్దరు స్త్రీపురుషుల అతి నిర్మలమైన ప్రేమ ఆ ఆదిదేవికి చేసే నిజమైన అర్చన కాదా! 
లోకం గాంచనిదితన సొత్తు మాత్రమే అనుకునేది, నిస్సిగ్గు గా ఆ దేవి  ముందు ఆవిష్కరించిఆమె  సన్నిధి లోనే ఉద్రేకపడిఆవేశపడికోరిక తో కదిలిపోయి, రగిలిపోయి, పెనవేసుకు పోయికాంక్ష గా ఒకరి లో మరొకరు కలిసిపోయితనయుడినే, తనవాడిని ఆ స్త్రీ మూర్తి చేసుకునే వేళఆ తనయుడి మగతనం తల్లి ఆడతనాన్ని ఆక్రమించుకొంటే ఏ సృష్టికారకురాలైన దేవి  కాదంటుంది.. ?.

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *