సుధ గృహిణి 36

telugu sex stories సుధ గృహిణి 36 ఆమె కి ముఖం లోకి రక్తం తన్ను కొచ్చింది. అతని తో సంభోగించే ఆ సమయం లో భర్తలు (ఇద్దరు మరి-శ్రీ అండ్ అరుణ్ లు ) కట్టిన మంగళసూత్రాలను ధరించి వుండటం ఆమెకెందుకో కొంచం యిబ్బంది గా తోచింది ..
అతడి బలమైన దంపుడులకు.. వూపులకు ఆ తాళి బొట్లు తన చనుదోయి మీద ఆడుతూ కలిగించే స్పందనలు.. హాయిగానే వున్నా, ఆ విన్యాసాలను విజయ్ ఆబగా చూస్తూండటం.. మరింత కసి గా కుమ్మటం, యెనలేని సుఖాల పొంతలు పూకు నిండా నిండుతూ, వొళ్ళంతా ఆవరిస్తూ ఉండటం కూడా బాగానే వున్నా.. ఆమెకే అర్ధం కాని కారణానికి దేనికో, ఆమె కి ఆ ఆభరణాలు కూడా తొలిగించి వుండి వుండాలని అనిపించ సాగింది…

కానీ వెంటనే ఆమె మనస్సు యెదురు తిరుగుతూంటే.. వాటిని తీసి వెయ్యటానికి, ఒక సుమంగళి గా (తన తల్లి పాత్రలో ) ఆమె కి మనసొప్పలేదు.
అతను ‘తల్లి’ రెండు రొమ్ముల మధ్యన, వాటిని వదిలి, కాలి తో తల్లి మెట్టెల మీద సున్నితం గా రాస్తూ, మళ్ళీ దండ మదన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు.
ఈ సారి ‘కొడుకు’ తన ‘తల్లి’ వైపే చూస్తూ, బలం గా కుమ్ముతూ ఉంటే ఆమె సిగ్గు తో చితికిపోయింది.
మధ్య లో అతను, ఆమె మంగళ సుత్రాన్ని మృదువుగా పైకి తీసి, తల్లి పెదవుల మీద ఉంచి, తన పెదవుల ని వాటి మీద తాకించాడు..
తర్వాత తుంటాటగా అతను నెమ్మది నెమ్మదిగా గా ఆ తాళిబొట్లను పక్కకి తప్పిస్తూంటే క్రమం గా వారిద్దరి పెదవులు జత పడ్డాయి.
ఆ ముద్దు కి ఆమె రక్తం జిల కొట్టి నట్లు అయ్యింది.
వారిద్దరి ఎంగిలీ ఆమె తాళికి ఇరువైపులా అంటుకుని అది తడిచి పోయింది.
ఆ ముద్దు తరువాత అతను ‘తల్లి’ తో రమించే వేగం, బలం రెండూ పెరిగాయి.
ఆమేమీ కన్నెపిల్ల కాక పోయినా, ‘కొడుకు’ దెబ్బల కి అదిరి పడుతోంది…తట్టుకోలేక పోతోంది.
వారిద్దరి ప్రేమ శబ్ధాలు ఆ గుడి లో మార్మోగుతున్నాయి.
నిత్యం వేద మంత్రాల నడుమన పూజ లందుకునే ఆ దేవి కి వందల వేల సంవత్సరాల తరువాత, అత్యంత స్వచ్చమైన ప్రేమ శృంగార రతిపూజ జరగసాగింది.

ఆమె కి ముఖం లోకి రక్తం తన్ను కొచ్చింది.
అతనితో సంభోగించే ఆ సమయంలో భర్తలు (ఇద్దరు మరి-శ్రీ అండ్ అరుణ్ లు ) కట్టిన మంగళసూత్రాలను ధరించి వుండటం ఆమెకెందుకో కొంచం యిబ్బందిగా తోచింది ..
అతడి బలమైన దంపుడులకు.. వూపులకు ఆ తాళి బొట్లు తన చనుదోయి మీద ఆడుతూ కలిగించే స్పందనలు.. హాయిగానే వున్నా, ఆ విన్యాసాలను విజయ్ ఆబగా చూస్తూండటం.. మరింత కసిగా కుమ్మటం యెనలేని సుఖాల పొంతలు పూకు నిండా నిండుతూ వొళ్ళంతా ఆవరిస్తూ ఉండటం కూడా బాగానే వున్నా.. ఆమెకే అర్ధం కాని కారణానికి దేనికో, ఆమె కి ఆ ఆభరణాలు కూడా తొలిగించి వుండి వుండాలని అనిపించ సాగింది…

కానీ వెంటనే ఆమె మనస్సు యెదురు తిరుగుతూంటే.. వాటిని తీసి వెయ్యటానికి, ఒక సుమంగళి గా ఆమె కి మనసొప్పలేదు.
అతను ‘తల్లి’ రెందు రొమ్ముల మధ్యన వాటిని వదిలి, కాలి తో తల్లి మెట్టెల మీద సున్నితం గా రాస్తూ, మళ్ళీ దండ మదన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు.
ఈ సారి ‘కొడుకు’ తన ‘తల్లి’ వైపే చూస్తూ, బలం గా కుమ్ముతూ ఉంటే ఆమె సిగ్గు తో చితికిపోయింది.
మధ్య లో అతను, ఆమె మంగళ సుత్రాన్ని మృదువుగా పైకి తీసి, తల్లి పెదవుల మీద ఉంచి, తన పెదవుల ని వాటి మీద తాకించాడు..
తర్వాత తుంటాటగా అతను నెమ్మది నెమ్మదిగా గా ఆ తాళిబొట్లను పక్కకి తప్పిస్తూంటే క్రమం గా వారిద్దరి పెదవులు జత పడ్డాయి.
ఆ ముద్దు కి ఆమె రక్తం జిల కొట్టి నట్లు అయ్యింది.
వారిద్దరి ఎంగిలీ ఆమె తాళికి ఇరువైపులా అంటుకుని అది తడిచి పోయింది.
ఆ ముద్దు తరువాత అతను తల్లి తో రమించే వేగం, బలం రెండూ పెరిగాయి.
ఆమేమీ కన్నెపిల్ల కాక పోయినా, ‘కొడుకు’ దెబ్బల కి అదిరి పడుతోంది…తట్టుకోలేక పోతోంది.
వారిద్దరి ప్రేమ శబ్ధాలు ఆ గుడి లో మార్మోగుతున్నాయి.

నిత్యం వేద మంత్రాల నడుమన పూజ లందుకునే ఆ దేవి కి, వందల వేల సంవత్సరాల తరువాత, అత్యంత స్వచ్చమైన ప్రేమ శృంగార రతిపూజ జరగసాగింది.
పడుతున్న ప్రతి దెబ్బకీ “మ్మ్ మ్మ్…” అంటూ మూల్గుతున్న తల్లి మూలుగులు, రిథిమిక్ గా చేస్తున్న చప్పుళ్ళూ, వాటి కి జత గా వారిద్దరి ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలూ కలగలిసి ప్రణయ సంగీతాన్ని ఆ గుడి గోడల మీద ముద్రలు పడిపోతున్నాయి…
‘తల్లి’ భగం లో ‘తనయుని’ మేడ్రం లయబద్దం గా మర్దన సాగిస్తోంది…
శివలింగమ్ మదన తాండవ నాట్యం చేస్తోంది ‘తల్లి’ యోని లో.
తన లో చెలరేగే కామోత్తుంగాలను అణచుకోలేని ‘తల్లి’ పెద్ద గా కేకలు వేస్తోంది.. అరుస్తోంది… “దెంగరా, బాగా దెంగు…దెంగరా, ఇంకా గట్టిగా…గట్టిగా దెంగరా సచ్చినోడ, దెంగరా నా ‘కొడకా’, పూకు పగల దెంగరా దొంగ నా ‘కొడకా…’ ” అంటూ.
తనలో ఉప్పొంగే కామావేశాన్ని తట్టుకోలేక, ఆమె రెండు కాళ్ళూ పైకి లేపి ‘కొడుకు’ భుజాల పై వేసింది.
తన శరీరాన్ని ‘కొడుకు’ కి అప్పగించింది.
కింద నుంచి ఎదురు గుద్దుతోంది.. మొత్తని పై పైకెత్తుతూ …
ఉత్సాహంగా ఎదురు దెంగుతున్న ‘తల్లి’ ని చూచిన ‘కొడుకు’, ఆమె పిర్రల కింద చేతులు వేసి, మరింత వేగం గా ‘తల్లి’ ని కసి గా, బలం గా, వేగం గా, దెంగుతున్నాడు.

‘తల్లి’ పిర్రల ను యెత్తి, అతని ప్రతి దెబ్బ కు, యెదురు దెంగుతోంది…
‘కని పెంచిన కన్న తల్లి, కౌగిట్లోకి తీసుకుని, తనువునప్పగిస్తే, ఏ కొడుకు ఆగుతాడు’ అన్న కసి భావన అతని లో చెలరేగుతూంటే అతను ‘తల్లి’ మీద ఎగిరెగిరి పడ్డాడు…వేగం గా ఢీ కొట్టాడు.
తన ఆయుధాన్ని బయటకు తీస్తూ తిరిగి బలంగా ఆమె లోకి పదే పదే బలం గా ప్రవేశించాడు.
‘తల్లి’ పూకు లో ‘తనయుడు’, మొడ్డ ను అడుక్కంట దించి, గుండ్రం గా తిప్పుతూ, పూకునంతా వెడల్పు జేస్తూ, మొడ్డను పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి, మరల బలం గా దింపుతూ, చాచి చాచి, దెంగు తుంటే ఆమె శరీరం అలలు అలలు గా సుఖానుభూతి కి లోనౌతోంది.
తనని అనుభవిస్తున్న ‘కొడుకు’ని కన్న ‘తల్లి’ ఆమె, అన్న కిరుక్కు ఆలోచన అతడి లో కామోద్వేగాన్ని మరింత పెంచ సాగింది…

‘నా తండ్రితో యెన్నో ఏళ్ళు గా కాపురం చేస్తున్న స్త్రీ యీమె..సుఖాన్ని ఆనందం గా ఆస్వాదించటం తెలిసిన ప్రౌఢ స్త్రీ మూర్తి తాను. యవ్వన వయస్కుడు నేను. ‘తల్లి’ తోనే తొలి అనుభవం పోందుతున్న వాడిని… అందులోనూ, తానే మనసు పడుతూ కోరి కౌగిట చేరింది. తనని సుఖ పెట్టాల్సిన ధర్మం తనది..నా లావైన పొడవాటి లింగము, యోని లో పూర్తి గా అడుక్కంటా దిగబడి, వెడల్పు చేస్తుంటే, పూకు చినిగేలా దెంగు తుంటే, ఇన్నాళ్ళ శృంగార జీవితం లో ఇలాంటి అనుభూతి ఎన్నడూ కలుగలేదు అనిపించాలి అమ్మకి…’ అన్న మనో భావం తో విజయ్ తన వీర విహారాన్ని.. రతికేళిని కొనసాగించాడు..
గత మూడు వారాలు గా, మొడ్డ పోట్లకు మొహం వాచి వున్నఆమె పూకు కి.. సాధారణ లింగాల కన్నా రెండింతల పెద్ద గా, లావు గా వున్న ‘పుత్రుని’ లింగం దొరకటం, తన ఆబ..ఆకలి తీరుస్తూ వుండటం, ఆమెకు మహదానందం గా వుంది…
ఆ చిరు ప్రాయంలోనే.. అతడి పురుషత్వం బలం చూచి ఆశ్చర్య పోయింది.
లావు గా ‘పుత్రుడి’ మొడ్డ, పూకంతా పూర్తి గా నిండిపోయి, ఇంకా కొంత బయటే మిగిలి వుంది.
పూకు లోపలంతా నింపి, వెడల్పు చేస్తూ, పెద్దగా చేయడానికన్నట్లు, గుండ్రం గా తిప్పుతూ, మరల పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి బలం గా మరలా దించు తున్నాడు.

గుల్లించి గుల్లించి గట్టి గా దెంగు తున్నాడు.
దెంగుడు సుఖాలను మర్చేపోవాల్సి వస్తుందా అని దిగులుపడుతూ వచ్చిన ఆమెకు.. ఇన్నాళ్ళ సంసారిక జీవితం లో సతతం పొందుతూ వచ్చిన సుఖం, ఈ తమ్ముడి కుర్ర మొడ్డ నుంచి దొరకటం, తలచి చూడని భాగ్యం గా భావించ సాగింది…
నరాలు పురెక్కి, వళ్ళంతా హాయి గా తట్టుకోలెంత సుఖం….అపుకోలెంత ఆవేశం…
‘పుత్రుడు’ వేసే ప్రతి పోటూ, ప్రతి దెబ్బకు, పూకంతా విప్పార్చి, విస్తరించి, చినిగి పోయేలా అవుతుంది.
గుద్ద అదిరేలా దెంగుతున్న ‘పుత్రుడి’ పటుత్వము చూసి యెంతో ఆనందం ఆవరిస్తూంటే ఆపుకోలేని ఆవేశం తో కేకలు వేస్తోంది… “ఎంత బాగా దెంగుతున్నావురా నా ‘కొడుకా’ ”
బాగా సమ్మ గా దెంగుతున్న మగాడి పోటు కి ఆడది చెలరేగి పోతుంది.
ఆ క్షణంలో తల్లి పాత్ర లో నిమగ్నమైన సుధ మనస్సు లో, తనని దెంగుతున్నది తన కొడుకు అన్న భావన ఉండటం తో.. అ అనుభవం లోని అనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది.
అనుభవించే ఆడదానికే తెలుస్తుంది అ సుఖం.

నెక్స్ట్ అప్డేట్ తొందరగా రావాలంటే మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి

మా యొక్క వేరే వెబ్సైట్ కూడా చుడండి

అమ్మాయిలతో స్నేహం

ఐదుగురు మిత్రులు

మరిన్ని 2019 కొత్త కథలు

భార్యకి కలిసొచ్చిన భర్త నైట్ షిఫ్ట్

మా కాలనీ అందాలతో నా అనుభవాలు( నా నిజమైన కథ)

ఈ కాలం లో ద్రౌపదులు

సుధ గృహిణి

గయ్యాలి అమ్మ

మంజు అప్సరస

రాహుల్ 21 సంవత్సరాలు

అమ్మ జీవితం

ఇన్సెస్ట్ అల్లుడు అత్తా

పెళ్లి చూపులు

నా తీపి గుర్తులు

సుజాత శృంగార యాత్ర

నా మరిది

మంచి అమ్మాయి వేశ్య గా

పాత మిత్రుల కథ

చెల్లితో బంచిక్

గెలుపుకోసం

చదరంగం

ఓ అందమైన లలిత మాలతిల కథ

జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం

సునీత- నా కలల రాణి 

నా ముగ్గురు పెళ్లాలు  

ఒక కుటుంబం

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?  

మంత్రాలు – చింతకాయలు

రెచ్చిపోయిన అమ్మాయిలు

అమ్మ-నీ పొదుగు   

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 

శృంగార మధనం: సంజయ్

………………………………………………

W3Schools

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!