సుధ గృహిణి 41

By | August 6, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 41వారి రెచ్చ్గొట్టే మాటలను ఆస్వాదిస్తూ, చలపతి తన నడక వారిద్దరి వైపు మెల్ల గా సాగించాడు తిరిగి మళ్ళీ..
కూతురి టెంపరి తనాని కి మురిసిపోతూ, ఆమె బుగ్గలు పుణికింది ప్రియం గా తాయారు..”మాటలు నేర్చావే పిల్లా..” అంటూ..
“నాకూ పెళ్ళై రెండేళ్లు దాటిందమ్మా.. ” అంది దీప ఆటకారి తనంగా తల్లి పక్కలో మోచేత్తో నొక్కుతూ..
చలపతి సోఫా వద్దకి రాగానే, దాని ముందు మోకరిల్లి, మత్తు తో నిండి తననే పరికిస్తున్న కూతురి కళ్ళలోకి చూస్తూ.. తన వెడల్పాటి అరచేతులు ఆమె రొమ్ముల మీదికి పరిచాడు..

తాయారు కూతురి నైటీ చెరగులు అనువుగా విడదీసి పట్టి, మొగుడి కి కూతురి చళ్లను పరిపూర్ణం గా దొరికేలా చేయసాగింది..
తండ్రి గట్టి అరచేతులు తన పాలిండ్లను ఆవరించగానే, దీప వంట్లో విద్యుత్ తరంగాలు పాకినట్లు అవగా.. పెదాలు బిగించుకొంటూ, వెలువడే మూల్గులను సన్నటి కూచితాలు గా వదిలింది..
“మ్మ్.. హూ.. బాగున్నాయిరా.. నీ చేతులు.. ఉష్హ్.. నీవు.. హాయి గా నీవుకో.. అమ్మ… మ్మా.. హూ.. కుండల నిండా వూరాయిరా .. పాలు.. మీద పడి.. కుడుచుకో.. ” అంటూ రెండు చేతులూ తండ్రి తల వెనుక చుట్టి అతని ముఖాన్ని రొమ్ముల మీదికి అదుముకొంది..
చలపతి ఆబ గా నాలిక చాచి, ఆమె మృదువైన రొమ్ము కండరాల నునుపుదనాలను నాకుతూ, ముఖాన్ని ఆమె జోడు గుబ్బల కి వత్తుతూ, రుద్దనారంభించాడు..

తాయారు, మొగుడు తన కూతురి చళ్లను అలా ఆబగా రుద్దటం చూస్తూ.. తాను పురెక్కిపోసాగింది..
తన చేతి నొకదాన్ని కూతురి రొమ్ము కుదురు కిందు గా పోనిచ్చి, ఆ రొమ్ముని కొబ్బరి బోండాన్ని పళ్లెం లో పెట్టుతూ, ఎత్తి అందిస్తున్న రీతి లో, పైకి లేపి, పొడుచుకొస్తున్న, ఆ చిన్నమూతి ని మొగుడి నోటి కి ఎదురు గా పట్టి ఉంచింది..
దీప కూడా, తన చళ్ళ మీద రాపాడుతున్న తండ్రి ముఖాన్ని, తల్లి ఎత్తి అందిస్తున్న తన స్థనాని కి చేర్చింది..

తన మగువలిద్దరూ, అలా సమన్వయం తో, పాల తో నిండిన చన్ను అందిస్తూంటే, చలపతి మరి ఆగలేక.. నోరంతా తెరిచి, ఆ చనుమోతిని కబళించాడు..
పెదాలు బిగించేసి.. గట్టి గా పీల్చాడు..
అంతే ..

చనుబాలు జివ్వు జివ్వున అతని అంగిలి లోకి చిమ్మ సాగాయి..
“హా.. మ్మ్.. హూ..హోమో..హోమో .. “అని మెలికలు తిరిగి పోసాగింది దీప.. నరాలన్నీ మెలికలు బడి కమ్మ గా చమ్మ గా మూలుగుతుంటే..
తాయారు ఒక చేత్తో, అల్లాడే కూతురి వంటిని స్థిరం గా పట్టి ఉంచుతూ.. రెండో చేత్తో, మొగుడి తల ని ముఖాన్ని, అదిరి పడుతున్న కూతురి రొమ్ముకి అదుముతూ “ఎలా వున్నాయండీ అమ్మ పాలు.. తియ్య గా లేవూ.. కుడవండి .. ఇంత తియ్య గా కమ్మ గా వుంటాయని నాకూ, నిన్నటి రాత్రి వరకూ తెలియలేదు సుమ్మా.. మెల్లగా… ఆ.. అలా చమ్మ గా కుడవండి .. నిన్న రాత్రి నేనూ కుడిచిన్నప్పుడే నాకు అర్ధమైంది.. మీరెందుకు చళ్ళ పాలు.. చళ్ల పాలు.. అని వెంపర్లాడుతున్నారో.. ఇన్నేళ్లూ మీకు ఆ కుతి ఎందుకుందో అర్ధం చేసుకో లేక.. తెలుసుకో లేక.. మీరు పదే పదే అడిగినా, లెక్క చేయకుండా దాటేసాను.. పాపిష్టి దాన్ని.. ఇదిగో, ఇప్పుడు నా ఈ కూతురు, నా తరుఫున, మీకు చళ్ళు చేపటానికి వొప్పుకొని.. తల్లి ఋణం తండ్రి ఆబ తీరుస్తోంది.. ఆరాంగా చీక్కోండి.. రెండు కుండల నిండా వున్నాయి .. కడుపు నిండితే మాత్రం చెప్పండి.. ఇంకా మిగిలి ఉంటే నేనూ చీక్కుంటా.. రుచి

మారిగాను కనుక.. “అని ప్రేల సాగింది మొగుడిని ఉసి గొల్పుతూ ..
“అమ్మా.. హా.. ప్రాణం తోడేస్తున్నారే … నాన్న.. అమ్మా.. ఇన్నేళ్లు ఆయన్ని మాడ గొట్టావ్ కదే .. చూడు.. ఎలా పీల్చి తాగేస్తున్నారో.. అమ్మ.మ్మా ఒరేయ్ బాబూ.. అమ్మ నరాలు తోడెయ్యకురా.. తాపీ గా కుడుచుకో.. కడుపు నిండేలా ఊరుతారా కన్నా.. ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కావాలన్న అడిగేయిరా.. వేళా పాళా లెక్కించ కుండా చేపుతారా బంగారూ.. పిల్లాడి కడుపు చెడిపోయి, నా పాలు తాగటం ఆపేస్తే.. ఇంత వూటల ని నేల పాలు చెయ్యాలా అని ఫీల్ అయ్యాను.. లేదురా కన్నా దేముడున్నాడు.. నాకు నిన్నిచ్చాడు .. కడుపు నిండా కుడుచుకో.. ” అని మైకం గా పలవరిస్తూ చనుబాలు తండ్రికి చేపింది దీప.. ఆద మరచి..

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *