సుధ గృహిణి 46

By | August 25, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 46 మరునాడు ఆమె నిద్ర లేవటం కొంచం ఆలస్యం అయ్యింది.. చిత్రంగా బాబు కూడా, అంత సేపూ నిద్రపోయి, దాదాపు ఆమె తో పాటే తనూ నిద్ర లేచాడు..
టైం చూస్తే పది గంటలు అని చూపించింది టేబుల్ మీది వాచ్ ..
అప్పటికి తల్లీ తండ్రి ఇంటిపనులు ముగించేసుకొని.. తమ తమ పనుల మీద బయటకు వెళ్లిపోయారని.. ఆమెకు తొందరగానే తెలిసింది.. ఇల్లంతా తిరిగి చూసే సరికి..

ఆమె అనుకుంటున్నట్లే, బాబు ఆకలి గా ఏడవటం మొదలెట్టే సరికి, దీప తన గది లోకి వెళ్లి వాడిని జో కొడుతూ, తన స్థనాలు అప్పటికే పాల భారం తో అదిరి అదిరి పడుతూ వుండటం తో క్షణ కాలం పాటు తిరిగి బాబుకే చనుబాలు చేపుదామా, అనుకొంది..
భారం దింపు కోవచ్చు.. అనుకొంది..
కానీ, వెనువెంటనే, గత రాత్రి తను తల్లి కీ తండ్రి కీ తన స్తన్యం చేపినప్పుడు, తన శరీరం లో వంటి నిండా వుప్పొంగిన సుఖ తరంగాలు, పునరావృత్తం అవుతూ గుర్తుకోస్తూంటే.. ఆమె కి ఆ పాడి పొదుగుల భారాల ను వారిద్దరికే రిజర్వు చేసి.. వారు తిరిగి వచ్చాక ఆ చీపుడుల సుఖాలు.. ఆ తర్వాత వీలైతే తన మనస్సు వెంపర్లాడుతున్న మొడ్డ పొట్ల సుఖాలు తనివి తీరా పొందాలనిపించాగా..త్వరగా లేచి వెళ్లి బాబు కోసం ఫ్రిడ్జ్ లో నిలువ చేయబడిన, ఆవు పాల బాటిల్ తీసుకొచ్చి, వాడి ఆకలి తీర్చింది..
సమయం గడిచిన కొద్దీ, ఆమె వంటి లో ఆడతనపు ఆకలి వేగిరిపాట్లు.. పాల తో నిండిన స్తనభారాలూ, అలజడులు, వుధ్రుతమై పోతున్నా, తల్లి తండ్రుల రాక కోసం, వారి పొందుల లో తనకు లభించగలవన్న సుఖాల పొంతల ఊహల తో మనస్సుని, వంటిని బిగబట్టుకొని, కాలం వెళ్ళ దీసింది.. ఆ అభిసారిక..

బాబు కడుపు నిండి నిద్ర లోకి జారాక, తాను కూడా తన కడుపు నింపుకొని.. సాయంత్రం ఎప్పుడు అవుతుందా, తన తల్లీ తండ్రులు ఎంత తొందర గా తిరిగి వస్తారా, అని ఎదురు చూడ సాగింది.. దీప..
అదే సమయం లో, తనే ఇల్లంతా సర్ది క్లీన్ చేసింది..
ముఖ్యం గా తల్లి తండ్రుల పడక గది సర్దేప్పుడు.. వారు ఇంత వయస్సులోనూ నవ దంపతుల్లా కేరింత లాడుతూ, దెంగుకోవటం కోసం, తమ కామోద్దీపనాల కోసం, ఎలాంటి పుస్తకాలు, ఉపకరణాలు భద్రపరుచు కుంటూ వస్తున్నారో తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి తో నలు మూలలా వెతికింది..
ఏమీ దొరకకపోవటం ఆమె కు నిజంగానే, చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది..
‘అంటే వీరిద్దరికీ ఇంత కసి, కుతి, వస్తుతహా తమ శరీరాల లో నిండి వుందా? ఇప్పటికీ.. వీరి రక్త నాళాల లో ప్రసరించేది.. కామ రసాలేనా..? అందుకేనేమో.. తనకీ అపరిమితమైన కాముకత్వం అబ్బింది..!!’ అనుకొంది..
చివరికి, 5 గంటల ప్రాంతం లో తల్లి దగ్గిర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది..
“ఎలా వున్నావ్ అమ్మడూ.. ? బోరు గా వుందా.. ఇద్దరం పని మీద నిన్ను, బాబునూ, వదిలి వెళ్లామని ..బేజారు అయ్యిందా ? బాబు ఎలా వున్నాడు..?” ఆరా తీసింది..

“మ్మ్.. బాగానే వున్నాం.. నువ్వన్నట్లు బోర్ గానే వుంది.. ఎన్నింటికి వస్తారేంటి మీరు..?” యెదురు ప్రశ్నవేసింది దీప.. పాలతో నిండిన రొమ్ములను వొ చేత్తో సమాధానంగా సవరించు కొంటూ.. వంట్లో పొంగే పులకింతల కు తబ్బిబ్బౌతూ..
“నేనింకో అరగంట లో బయలుదేరగలను.. మీ నాన్న విషయం నేనేమీ చెప్పలేను.. వచ్చేప్పుడు మీకేమైనా కావాలా.. ? స్వీట్స్..ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి..బోరేక్కిన్చినందుకు పరిహారంగా..?” తాయారు నవ్వుతూ అడిగింది..
తల్లి మాటల్లో ఎందుకో మర్మార్ధం తడుతూంటే.. తానుగా బయటపడకూడదని, బెట్టు గా.. “అలా ఏమీ వద్దులే .. వీలైనంత తొందరగా వచ్చేయండి.. చాలు..” అంది దీప.
“వస్తాలే ..” అంటూ ఆమె ఫోన్ పెట్టేసింది..

అన్నట్లే, తాయారు ఆరు గంటలకల్లా ఇల్లు చేరింది..
తలుపు తీసిన దీప, తల్లి వోక్కత్తే వుండటం చూసి.. “నాన్న ఏరే..?” అడిగింది, పక్కలు తేరిపారి చూస్తూ..
తాయారు కూతురు గొంతు లో ధ్వనించే ఆతురుత పసిగట్టి, చిన్న గా నవ్వుతూ.. “బావుందే పిల్లా ఆయన్ని నేనేమైనా నా కొంగు కు కట్టుకొని వెళ్ళానా..నాతోబాటే పిలుచు కొచ్చేందుకు..? ఆయన ఆఫీస్ వేరే కదా.. తనూ బయలుదేరుతానన్నారు.. వస్తారులే.. లోపలికి పోదాం పద ..” అంటూ, దీప ను భుజం పట్టి, ఇంట్లో కి నడిపించింది..
కూతురు తండ్రి కోసం ఏ ఉద్దేశ్యం తో ఆతురుత గా యెదురు చూస్తోందో, ఆమె పసిగట్టలేనంత అమాయకు రాలేమీ కాదు తాయారు..
వొక్క రాత్రి ‘భాగోవతాని’ కే కూతురు ఆడతనం ఆవురావురుమంటోంది అని, ఆమె గ్రహించి..తన పధకం నేర వేరుతూ.. తమ ముగ్గురి మధ్యా కామ యజ్ఞం జరగబోతోందనీ.. అది తాము ఎన్నటికీ మరువలేనంత మధురం గా, తమందరి రసాల వెల్లువలు పొంగి పారుతూ, వూహలకందని సుఖ సంతోషాల తో నిండ బోతోందనీ, తన అనుభవజ్నమైన మనస్సు చెబుతూంటే.. ఆమె పూకు అప్పటి కప్పుడే తడి తేరసాగింది..

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *