సుధ గృహిణి 47

By | September 4, 2019
0

telugu sex stories సుధ గృహిణి 47 గోడ మీది గడియారం రాత్రి ఏడున్నర గంటల సమయం చూపిస్తోంది.. తాయారు మాత్రం హాల్లో కూర్చుని టి.వి చూస్తోంది..
దీప కళ్ళు తండ్రి వునికి కోసం, నలుమూలల చూస్తూంటే.. తాయారు చిన్న గా నవ్వుతూ.. “నాన్న కోసమా వెతుకుడు..? ఆయన స్నానాని కి వెళ్ళారు .. పిల్లాడు నిద్రోయాడుగా.. నా అంచనా ప్రకారం తను మనకు అడ్డం రాడీ రాత్రి కి..” అంది..
దీప తల్లి పక్కలో కూర్చుని “దేనినించో అంత భరోసా..?” రెట్టించింది..తల్లి చేతిలోని రిమోట్ అందుకొంటూ..
“అమ్మ పాలల్లో వుండే మత్తు అదే మరి.. నాకు నీ కన్నా ఇరవై నాలుగేళ్ల అనుభవం..తెల్సా..?”
“అంటే నువ్వూ నాకు ఇలానే బాయి చేపి, మత్తు లో నింపేసి..నాన్న తో వేయించుకునే దానివా.. రాత్రి పూర్తి..?” చిలిపి గా తల్లిని ప్రశ్నించింది.. టి.వి. ఆపేస్తూ..
“అది వేరే చెప్పాలా..నిజానికి కొన్ని సార్లు.. మీ నాన్న కూడా.. నా బాయి కావాలి అని మారాం చేసి కుడిచేసి ..మూడు సార్లు దెంగుతాను.. నాలుగు సార్లు దెంగుతాను అని చేసిన ప్రామిస్లు..గాలికి వదలేసి, నేను బాత్రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ ఐ తిరిగోచ్చే లోపల, గురక పెట్టిన సందర్భాలూ వున్నాయి.. ఆయన సుఖం గా నిర్మలం గా నిద్ర పోయే తీరు చూసి.. లేపటానికి ఇష్టం రాక, నేనూ, పప్ప ఇంకా కావాలని గునుస్తున్నా, మనస్సుని బిగ పట్టు కొని పక్క లో చేరిపోయి నిద్రపోయేదాన్ని..అలాంటి రాత్రుల్లో, తను మధ్య రాత్రి లో లేచి మద్దెల దరువు మొద లెట్టి, నా కరువు తీర్చేవారనుకో..అది వేరే విషయం..ఎందుకు చెప్పోచ్చానంటే..అమ్మ పాలల్లో వుండే మత్తు గురించి నీకు తెలియాలని..” అంటూ కూతురుని నడుం చుట్టూ చేయి వేసి దగ్గిర గా లాక్కుంది తాయారు..
 
తల్లి మాటలకు, దీప లో చపలం పుడుతూంటే.. “అమ్మా .. నువ్వు చెప్పేది వింటూంటే తిరిగి చిన్న బిడ్డనై పోయి నీ పాలు కుడవాలనిపిస్తోందే..” అంది గోము గా తలని తల్లి జోడు రోమ్ముల లోకి చేర్చి మెత్త గా కుమ్ముతూ..
“సరి పోయిందిరా.. అలాగని నన్నిప్పుడు కడుపు చేయించుకో అంటావా.. మీ నాన్న అనేట్లు..?” అంది తాయారు ప్రియం గా కూతురి తల నీవుతూ..
“తప్పేముందే..అలా అయితే, నాన్న కుతీ తీర్చొచ్చు..నాకూ ఆ పాల రుచి మత్తు, మరో సారి మనసు దీరా అనుభవించే  అవకాశం ఇవ్వొచ్చు.. నీకేమమ్మా.. వాట సాటం గా దేంగే మొగుడున్నాడుగా.. దేన్గిన్చుకొని కడుపు చేయించుకొంటే ఎవ్వరూ ఎమనరుగా..?” అంది తన నోరు తెరుస్తూ అందినంత మేర, తల్లి రొమ్ముని నైటీ మీదుగానే మెత్త గా కరుస్తూ..
కూతురు నోరు అలా చన్ను ని వత్తుతుంటే.. తాయారుకీ హాయి గా అనిపించింది..
తన రెండు చేతులా, ఆమె ముఖాన్ని రొమ్ము కి అదుముకుంటూ.. గొంతు మంద్రంఅవుతూంటే.. “హ్మ్మ్.. అన్నీ బాగానే వుంటాయి.. కానీ వయసు మళ్ళాక, మగాడు వేసి విత్తు లో బలం అంత వుండదంటారు..అదీ కాక చాలా సార్లు అలా పుట్టే బిడ్డ కూడా పుష్టి గా వుండక రోగ గ్రస్తం గా ఉండొచ్చనీ అంటారు.. అందుకే ఈ వయస్సు లో ఇలాంటి రిస్కులు అవసరమా అని ఆలోచిస్తున్నాం..” 
తల్లి స్తనపు కండను కొద్ది సేపు అలా చప్పరించాక.. దీప తలెత్తి, తల్లి కళ్ళ లోకి చూస్తూ.. “అవున్లే నువ్వనే దానిలోనూ నిజం లేక పోలేదు.. “ అని సమాధానం గా అన్నా, ఆమె మనస్సు లో సడన్ గా తన భర్త అరుణ్ కనుక అందుబాటు లో వుండి వుంటే.. తల్లి ని వప్పించి, తనకి కడుపు చేయించి వుండి ఉండ వచ్చన్న వూహ కలగక పోలేదు..
దాన్ని బయటకు చెప్పేందుకు, అరుణ్ ఆచూకీ కూడా తెలియక పోవటం తో ఆస్కారం లేకుండా పోయింది..
 
కూతురి ముఖం లో చిరు నిరాశని గమనించిన తాయారు.. “నువ్వూ అమ్మవేగా.. నీ పాలనే నువ్వు తాగితే సరిపోలా..?” అంది కవ్వింత గా నవ్వుతూ..
దీప ఏదో అందామని నోరు తెరిచే లోపల, చలపతి స్నానం ముగించి, నడుం కి పెద్ద టర్కీ టవల్ చుట్టుకొని, హాల్లోకి వస్తూ.. “ఏంటో అమ్మ కూతుళ్లిద్దరూ గూడుపుట్టాని చేస్తున్నట్లున్నారు..?” అన్నాడు నవ్వుతూ..
“ఏమి లేదు…ఇందాక బాబు లేచాడుగా..వాడికి ఆకలని ఆవుపాలిద్దామని అమ్మడు చూస్తే బాటిల్స్ అన్నీ ఖతం ఐపోయాయి..ఏం చెయ్యాలో తెలీక తను సంకట పడసాగింది..” అని తాయారు ఉపోద్గాతం చెబుతూంటే .. చలపతి కళ్ళ లో కలవరం అణుచుకుంటూ కూతురి స్తనాల కేసి చివుక్కున చూసాడు..
దీప తండ్రి చూపులను పసిగట్టి, సిగ్గుల మొగ్గ అవుతూ, పులకింతల తో ఆడతనాలని నింపేసుకుంటూ, తలని కొంచం గా దించుకోంది..
భర్త చూపులను వాటిల్లోని వేడి..వాడిని, తాయారు కూడా గమనించి..భర్త లో ఉలుకులు పెంచాలని అనుకుంటూ.. “నేను అమ్మడుని ‘ఎందుకే అంత గాభరా..నీ చళ్ళు చీపోచ్చుగా..?’ అని అడిగా..దానికి అదేమందో తెలుసా..?” కవ్వింపు గా అడిగింది భర్తని అతడి టవల్ వెనుకగా బిరుసేక్కుతున్న లండు traces గమనిస్తూ..

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *