సుధ గృహిణి 48

By | December 14, 2019
0

 

telugu sex stories సుధ గృహిణి 48 అప్పుడే అలసట నుండి తెరుకొంటున్న కూతురిని ప్రియం గా చూస్తూ..తల నుదురు నిమిరి.. “థాంక్స్ రా అమ్మడూ..మీ నాన్నకి కలల ను సాకారం చేస్తూ, తనకి జీవితం లో నూత్న ఆకాంక్షలు రగిలించినట్లున్నావ్. నా మాటలను మన్నించి మాతో కలిసిపోతూ మా జీవితాలకు కొత్త వసంతాలను చూపిస్తున్నావ్..థాంక్స్.. అమ్మా..”  అంది మీదికి వంగి, ఆమె పెదాల్ని గట్టి గా ముద్దాడుతూ..
దీప రెండు చేతులు తల్లి వీపు మీద పెనవేసి తనూ ఎదురు ముద్దు ఇస్తూ.. “బావుందే పిల్లా..థాంక్స్ నేను చెప్పాలి..నీ మొగుడి మొడ్డ ను నాతో షేర్ చేసుకునేందుకు, పెద్ద మనసు చేసుకున్నందుకు..ఏమైనా .. ఇంత లావాటి మొడ్డ కి గుత్తేదారివి అయినందుకు, నీ అదృష్టాని కి మెచ్చుకోకుండా ఉండలేను సుమా.. నాకిలా షేర్ ఇస్తూ వుండు చాలు..చాల ఏళ్ళ తర్వాత పూకు నిండా, వెచ్చ గా నింపటం వాడొక్కడి వల్లనే అవుతుంద ని నాకు తెలుసులే..” అంది తృప్తి గా నవ్వుతూ..
కూతురి మాటలు తాయారు అంతు బట్ట లేదు.. 
వింత గా అనిపించసాగాయి..
‘తానింకా ఆ రోల్ ప్లే మోడ్ లోంచి బయటకు రాలేదులా వుంది..అయినా తన తండ్రి నిజంగానే తన కొడుకై నట్లు తన తో సుదీర్ఘ లైంగిక సుఖాలను పంచుకొన్నట్లు, మాట్లాడుతోంది ఇది..ఇదంతా ఏదైనా కధ లో తాను చదివిన సంఘటనల replay నా..?’ తాయారు మనస్సు గందరగోళాల తో నిండిపోతోంది..

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *