Tag: కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 7

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 12

telugu sex stories boothu kathalu అర్థమైందిలేమ్మా!… నీ తెలివితేటలు భద్రంగా దాచుకుని తరవాత జరిగింది చెప్పు… ఒకళ్లనొకళ్ళు ఎలా కడుక్కున్నారో! … అంటూ చిర్రుబుర్రులాడింది కవిత …నాకెలా తెలుస్తూందీ?… …మీ బెడ్రూం లోంచున్న తలుపు లోంచి చూడకుండానే ఉంటావా!? … నీళ్ల చప్పుళ్ళూ, సన్నటి గుసగుసలూ వినిపించాయ్ కానీ చూడ్డం వీలు కాలా!… …అవాగిపోయింతర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ల తలుపావతల నిలబడ్డావా? …ఎందుకూ?…మంచం చప్పుళ్ళూ , మగరొప్పులూ ,ఆడ మూలుగులేగా వినిపించేదీ! అంచేత ఎంచక్కా నిద్దరోయా!

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 11

telugu sex stories boothu kathalu బావేమో మరోసారి మీ సుమతక్కతొడల మధ్య తలెట్టబోయాడూ!…మరో …ఛీ…కొట్టి , వాయింపు మొదలెట్టక ఇదేంపనీ?…అంటూ గదిమిందీ!…తొందరగా ఉందేంటి ఒదినా!…అంటూ మీదడిపోబోయాడేమో!…ఒద్దు బాబూ, నలిగిపోతానూ!… అంటూ మొరెట్టుకుంది నీ అక్కా!…సరే , మీద బరువెయ్యకుండా చేస్తాలే! తొడలిప్పుకో!…అంటూ వాటి మధ్య కప్పలా సెటిలైపోయి …పని…మొదలెట్టబోయిన వాడే… ఓ చిలిపి ఆలోచనరావడంతో ఆవిడ చేతిలో మన వాడ్ని పెట్టాడూ!…ముందు విసిరికొట్టినా , తరవాత బుజ్జగింపులకి లొంగి, సిగ్గుపడిపోతూనే …వాడ్న…ట్టు…కుని పూరెమ్మల చుట్టూతా రుద్దుకోడం

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 10

telugu sex stories boothu kathalu ఆ మాట సుమతక్కకి చెప్పకుండా రావే! నువ్వూ నేనూ కానిచ్చేద్దాం!…అన్నా… … బాగోదేమోనే!…నువ్వు తినేయ్…తనొచ్చేదాకా నే ఆగుతా!… అంది… …అంత పాతివ్రత్యమేమీ ఒలకబోయనక్కర్లేదుతల్లీ!…తను నా మొగుడు!… అన్నా …మర్యాదకోసమన్నాగానీ…నా మొగుడెలా ఔతాడూ …నీమొగుడేలేమ్మా!…అంది కాస్త నిష్టూరంగా… …సారీయే!…నవ్వుతాలకన్నా!…అంటూ సర్ది, చెయ్యుచ్చుకుని దాన్నీ కూర్చోబెట్టా!… అన్నం మెతుకులు కెలుకుతూంటే , కాస్త గట్టిగా లాగించవే! ,రాత్రంతా ఓపికుండాలిగా!…అంటూసిగ్గుతో ముడుచుకుపోతూన్న సుమతక్కతో కొసరి కొసరి తినిపించి ,నేనూ తిని…మా బెడ్రూంలో కబుర్లు మొదలెట్టాం…కాసేపటికే

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 9

telugu sex stories boothu kathalu ఆ పని…కాగానే… అంటూ కవిత బలహీనంగా మొదలెట్టగానే… …మీ పెదాలు కలుసుకున్న తర్వాత…అని నీ ఉద్దేశ్యం…అవునా?!…అంది పరిమళ చిలిపిగా …ఊఁ…అనుకోకుండా ఐపోయిందన్నానా!…మాటల్తో నన్నలా పొడవకు తల్లీ…పుణముంటుందీ!… …సర్లే …కానీ! …అ…ద…య్యాక…ఛీ!…ఎంతపని చేశానూ!… అని నన్ను నేనే తిట్టుకుంటూ , బావ ఛాతీమీద పూర్తిగా పడిపోకుండా చేతులడ్డెట్టుకుని తల దించుకుని నిలబడిపోయా ఓ రెండు సెకన్లు… …నువ్వెంత దూరంగా నిలబడిపోయినా, అల్లల్లాడిపోయే నీ…ఇవి… వెచ్చగా తగుల్తూనే ఉండుంటాయిలే!…అంటూ కవిత రొమ్ములవైపు సైగ

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 8

telugu sex stories boothu kathalu .ఏంటదీ?……అదేనమ్మా!…నీ మరిది పడ్డ మోజు… బావకీ ఉం…దా!?…అని!… అంది కవిత ఇంకిన్ని సిగ్గులు ఒలకబోస్తూ… …ఒహ్!…అదా!?…నువ్వే తీర్చు!… అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ… …అలాగే…నువ్ బావనెప్పుడు ఒప్పిస్తే అప్పుడూ! …దేనికీ?… …అదే!…ఒక్క…సారి…కధలో లా మా…ర…డానికి!… …నీ మరిదిని ఒప్పించే బాధ్యత నాదీ!… … అలా చేస్తే ఏవుంటుందోయ్!…జాణ…పద్మలా చేస్తే మౙా గానీ!! …అంటే!?…రం…కు…వెలగబెడదామా!…అంది కవిత ఎఱ్ఱగా కందిపోయిన మొహంతో… …తప్పేమిటిటా?!… వాళ్ళు …చే…సే…వన్నీ మనకి చెప్పి చేస్తున్నారా?…అందాకా ఎందుకూ?…నే చూసి

కొవ్వెక్కిన కొబ్బరి చిప్పలు 7

telugu sex stories boothu kathalu నీ కలవాటైపోయిందికనక వెంటనే సర్దుకున్నావుగానీ , నీ ఫ్రెండు మాత్రం …అ…మ్మో… అంటూ తొడలు దగ్గరగా ముడిచేసుకుంది… దాంతో కసి పెరిగి ఇంకాస్త బలంగా గెంటా!…బిఱ్ఱు గా నైనా …ఇంకాస్త ది…గిం…ది… లో…లోతుల్లోంచి ఊట ఎదురొచ్చేస్తూంటే …ఇదీ…పధ్ధతి…అనిపించి ఆవిడ …అఁ…మ్మ్ఁ…మ్మాఁ….అ…య్య్ఁ…య్యోఁ… అని అంగలారుస్తూన్నా , తలని దిండుకి థపా థపా బాదేసుకుంటున్నా పట్టించుకోకుండా మూడ్నాల్గంచెల్లో కొసకంటా దింపేసి , చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకినమేరకి అంకించేసుకుంటూ తన ఒంటికతుక్కుపోయి…