త్రిబుల్ ధమాకా 6

By | May 21, 2020
0

telugu sex stories  త్రిబుల్ ధమాకా 6 నన్ను చూసి హిమ అంటీ కూడా నవ్వింది. “నవ్వకండి..నాకు ఎక్కడో కాలుద్ది” అని ఉడుక్కుంటూ అంది సంధ్య అంటీ. అమాయకంగా పేస్ పెట్టి ” ఎక్కడ…..!!!” అన్నాను. అల అమాయకంగా అడిగే సరికి హిమ అంటీ పక్కున నవ్వింది. ఇంకా మండింది సంధ్య అంటీ కి. “ఎం కాలిన చోట నువ్వు ointment రాస్తావా” అని satire వేసింది. నేను హిమ అంటీ మొహం చూసాను.మా ఇద్దర్ని చూసి సంధ్య అంటీ మూడ్ మారి పోయి తను కూడా నవ్వింది. నేను suddega కిందికి వొంగి చూస్తున్నాను. “ఎం వెదుకుతున్నవు..” ఆచర్యంగా అడిగింది కిందకి చూస్తూ హిమ అంటీ. “ముత్యాల కోసం ” అంటూ seriousga వేదుకుతున్నట్టుగా ఫొస్ పెట్టాను. “ముత్యాలా …..!!!” అని అయోమయంగా అడిగింది సంధ్య. “మీరు seriousga ఉండి ఉండి ..suddenga నవ్వారు కదా …ముత్యాలేమైన పడిపోయయేమో అని…”అని నవ్వును ఆపుకుంటూ అన్నాను. “ఏమో అనుకున్నాను కాని….నువ్వు మాములోడివి కాదు నాయన.. ” అంది నవ్వుతూ సంధ్య అంటీ./09

ఇంకా కాసేపు సరదా సరదాగా గడిచిపోయింది. తర్వాత నేను రూం కి వోచి రెడీ అయి బయటకు వెళ్లి మల్లి నైట్ 8 కి వోచాను. అప్పటికి ఇంకా అంకుల్ రాలేదు.మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసీ ఉంది. “ఆంటీ……అంటీ…..”అనుకుంటూ లోపలి వెళ్ళాను. అంటీ కిచెన్ లో ఉంది. “ఏంటి ఎక్కడికేల్లావు….”తను వొంట చేస్తూనే అడిగింది. “జస్ట్ అలా బయటకి వెళ్లి వోచాను.”అంటూ చెప్తూ అంటీ వైపు చూసాను. శారీని పైట రెండు సల్ల మధ్య నుండి తిస్కేల్లింది బొడ్డులో దోపుకొని ఉంది. సైడ్ నుండి చూస్తున్నాను కదా చాల sexyga ఉంది. ఎలాగు ఓకే లాగే ఉంది కదా..చిన్నగా వెళ్లి వెనక నుండి గట్టిగ పట్టుకున్నాను. పిర్రలు మెత్తగా తగిలాయి. ” ఒయ్ ..ఏంటిది ..వొంట చేస్తున్న ఇక్కడ….అంకుల్ వచ్చే టైం అయింది.. వొదులు…” గిన్నెలో గరిట

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *