త్రిబుల్ ధమాకా 85

By | November 20, 2020
0

telugu sex stories త్రిబుల్ ధమాకా 85 నీ కెందుకు వొచ్చింది ఆ అనుమానం….” అన్నాను నేను కూడా తన కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ. “నేను గెస్ చేశాను….చెప్పు….”అంది. “ఎం చెప్పాలి….”అన్నాను తన చేతిని నొక్కుతూ. “అదే…మా మమ్మీ ని కూడా……”అని ఆపేసింది. “హ….మీ మమ్మీ నే కాదుమీ తులసి పిన్ని నిసంధ్య పిన్ని ని కూడా …..”అన్నాను స్తిరంగా. “అమ్మో…..అందర్నా…..” అంది ఆచర్యంగా. అవును అన్నట్టుగా చూసాను.
తను ఏమి మాట్లాడలేదు కాసేపు, “ఏంటి కోపం వొచ్చింద….” అన్నాను మెల్లిగా చేతిని నలుపుతూ.
తను దీర్గంగా నిట్టూర్చి “లేదు లే….నువ్వేమి హైడ్ చేయకుండా చెప్పావు కదా…అది నాకు నచ్చింది….ఐన వాళ్ళు ఇష్టపడే నీతో ఒప్పుకున్నారు కదా…..నువ్వేమి బలవంతం చేయలేదు కదా….ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళవి….” అంది. “అమ్మో…నువ్వు పైకి కనపడవు కాని…బానే ఉంది నీకు సెంటిమెంట్….” అన్నాను తలను విదిల్చి. తను నవ్వింది. హమ్మయ్య అనుకున్నాను. ఇంతలో టీ తీస్కొని వొచ్చారు ఇద్దరు. “ఎంట అక్క …..చెప్పాడా ఆట గురించి….” అంది ఆపుకోకుండా భారతి టీ ప్రవల్లిక కు

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *